Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

welsoch

welsoch

Ni raid i mi ofyn pryd ddiwethaf y gwelsoch chi blant deuddeg oed yn codi cyn y wawr i wisgo amdanynt yn y tywyllwch er mwyn mynd i weithio poncen chwarel, achos drwy drugaredd ni welsoch hynny erioed.

'Welsoch chi ffos?

Dau ben, chwe braich a dim coesa', A dyna i chi'r peth rhyfedda' A welsoch bob un, Eich llun chi eich hun.

"Roeddwn i'n mynd i son am hynny." "Welsoch chi nhw hefyd?" gofynnodd Olwen.

'Welsoch chi hi eich hun...ydy hi'n marw?' 'Wel, naddo...ond...' 'Yna, mi fetia i nad ydy hi'n marw.

"Dwn i ddim lle ar y ddaear yr aeth hi." "Welsoch chi ddim golwg ohoni, naddo?" gofynnodd eu mam.

Roedd Madog yn mynd i Lunden unwaith y mis, ynglŷn a'r holl deipio, fwy na thebyg, ac fe ddychwelodd un tro a'r peth odia welsoch chi gydag e - cerflun anferth ohono fe'i hunan.

Fe welsoch y gyfundrefn honno ar waith droeon mewn ffilmiau Americanaidd ar y teledu.

gofyn pobl y ffordd hyn bob dechrau haf hefyd, 'ydych chwi wedi dechrau tynnu tatws', yn union fel y gofynant, 'welsoch chwi wennol' neu 'glywsoch chwi'r gôg>' Sylwaf wrth feirniadu mewn sioeau cynnyrch garddio fod llai na chynt yn cystadlu yn y dosbarth i gasgliad o lysiau a chryn gam ddealltwriaeth hefyd am yr hyn ddisgwylir.

Yna meddai hi, 'Welsoch chi Ceri dros y Sul?' 'Do,' daeth yr ateb swta.

Ac am y palasau heirdd acw - y rhwysgfawredd, y rhialtwch, a'r gwleddoedd a welsoch - welir mohono byth mwy.

Ar ôl i mi ganu cloch drws y ffrynt, agorodd ef, edrych i fyw fy llygaid gyda'r llygaid llym llwyd a feddai, a gofyn, 'A welsoch chi'r Western Mail y bore 'ma?

Y peth tebyca welsoch chi rioed i Huws y Bobi yn sefyll yng nghefen capel adeg steddfod.

'Welsoch chi hwnna'n cyboli yn yr hen Iyfr 'na 'sgwennodd o?

Gyda llaw, a welsoch chwi adolygiad un Richard Jones ar Gofiant O.

"Welsoch chi mo'r cyn felly, " meddai Owain.