Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

wener

wener

Llwyddodd Eddie Butler a Jonathan Davies i osod eu stamp unigryw ar Gwpan Rygbir Byd gyda'r rhaglen boblogaidd Scrum V, a rhoddwyd her ychwanegol i'r tîm chwaraeon wrth i'r BBC sicrhaur hawl i ddarlledu Cwpan Rygbi Ewrop pan ddychwelodd gemau byw i deledu BBC Cymru ar nos Wener.

Daeth tymor Cymdeithas y Chwiorydd i ben gyda gwibdaith ar nos Wener lawog ym mis Mai.

Caiff yr uchafbwyntiau eu dangos fin nos, yn ystod yr oriau brig, gan ddechrau nos Wener gydag uchafbwyntiau Cymru v Ariannin am 8.00pm.

I wneud iawn am y miri roedd yn cynnig dau docyn iddyn nhw fynd i gyngerdd yn Neuadd Dewi Sant y nos Wener honno, ac yn wir roedden nhw yn yn amlen.

Cael cynnig mynd i dy un ohonynt am bryd nos Wener nesaf.

Yn y gemau nesa wrth i'r râs am Ewrop gyflymu tua'r diwedd bydd Castell Nedd yn chwarae ei gêm ola yn erbyn Glyn Ebwy nos Wener.

Fel rhan o Gwrs Cymraeg Ysgol Haf y Dysgwyr cynhelir gig yn y Fic, Porthaethwy ar nos Wener, Mehefin 29.

Ymgyfarfu y gymdeithas newyddanedig hon nos Wener diweddaf yn ystafell Mr D. M. Jones o Goleg Worcester.

Bydd dau ymwelydd o Wlad y Basg yn siarad yng Nghyfarfod Cyffredinol Cymdeithas yr Iaith gynhelir yn Aberystwyth ar Nos Wener a Dydd Sadwrn Mawrth 12 a'r 13eg 1999.

Bydd dau o'r pedwar chwaraewr yng Ngharfan Ddatblygu Rygbi Cymru sy wedi ennill capiau llawn yn y tîm i wynebu Dwyrain Canada nos Wener.

Nos Wener diwethaf ymddangosodd Nigela Lawson ar Have I Got News for You gydag enw Delia ar draws ei dwyfron - ond yn proffesu eu bod yn ffrindiau.

'Roedd hi'n edrych ymlaen at ei nos Wener arferol yn y Bingo heno.

Nos Wener Mawrth 12fed am 7.30pm Cyfarfod Cyhoeddus yn yr Hen Neuadd yr Hen Goleg i drafod yr angen am Ddeddf Iaith Newydd.

Nos Wener?" "Mi fydd y dynion acw tan ddydd Sadwrn..." medddwn i.

Maen nhw'n cwrdd bob nos Wener, pob un yn cyfrannu pum peso tuag at gynnal ty yr athrawon Cymraeg.

Llwyddodd Eddie Butler a Jonathan Davies i osod eu stamp unigryw ar Gwpan Rygbi'r Byd gyda'r rhaglen boblogaidd Scrum V, a rhoddwyd her ychwanegol i'r tîm chwaraeon wrth i'r BBC sicrhau'r hawl i ddarlledu Cwpan Rygbi Ewrop pan ddychwelodd gemau byw i deledu BBC Cymru ar nos Wener.

Roedd y doniau a welwyd yn y ganolfan nos Wener yn rhyfeddol.

Ar nos Wener y deuai o'r Wasg; y noson honno a Sadwrn, yn strydoedd y Rhos ac wrth ddrysau'n tai, clywid lleisiau hogynaidd yn gweiddi "Herald, RHOS

Cyfarfod o'r Grwp Mentrau Masnachol yn y swyddfa ym Mhen Roc Nos Wener Mawrth 8fed.

Arhoswn gydag ef a'i deulu caredig o nos Wener hyd nos Lun a threuliais y dyddiau, gan gynnwys y Sul, yn turio ymysg y llyfrau.

Yn rhyfedd iawn roedd bron pob gêm rhwng Cymru a Gogledd Iwerddon yn gêm ddiflas cyn amled â pheidio yn cael ei chwarae ar nos Wener o flaen torf bitw.

George yn Llandudno ar nos Wener lOed o Fehefin.

Roedd y ddau wrth eu bodd gan eu bod yn hoff iawn o gerddoriaeth glasurol ac ar y nos Wener cafodd y ddau noson i'w chofio - a mwy fyth o achos cofio pan ddaethant adref a chanfod fod lladron wedi dwyn popeth oedd o werth yn y t■...

Yn Lens neithiwr roedd y tîm fydd yn chwarae Tîm A Cymru nos Wener - Seland Newydd A -yn chwarae Barbariaid Ffrainc.

Nos Wener, wrth i ni baratoi i adael Iran, dechreuais anesmwytho.

I nodi'r achlysur trefnwyd dau gig yn Y Cwps; Nos Wener Mai 31, Meic Stevens; Nos Sadwrn Mehefin 1, Geraint L÷vgreen.

Yr oeddwn wedi mynd i lawr yn hamddenol braf y prynhawn dydd Gwener, ac ar ôl bwcio fewn i'r gwesty yn siarad gyda ffrindiau cyn cinio ym mar y Belle View Royal Hotel ar y nos Wener heb ofal yn y byd.

Y math o gemau fyddai'n cael ei chwarae ar nos Wener fyddai'r rheini lle mae'r tîm sy'n ymweld â'r Cae Râs ddim yn dod â llawer o gefnogwyr gyda nhw.

Byddant yn cyfarch y cyfarfod am 7.30 Nos Wener yn yr Hen Neuadd yr Hen Goleg.

Gall BBC Cymru'r Byd ddatgelu bod Wrecsam am chwarae nifer o'u gemau cartre y tymor nesaf ar nos Wener, yn hytrach na phrynhawn dydd Sadwrn.

Ar ôl curo Dwyrain Canada nos Wener diwetha daeth buddugoliaeth arall i dîm datblygu Cymru neithiwr - buddugoliaeth o 19 i 13 dros Ontario.

Fe fydd y darllediadau'n cychwyn nos Wener Hydref 1 gydag uchafbwyntiau gêm agoriadol Cymru yn erbyn Yr Ariannin yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd.

Cês lawer o gynghorion gan Randall ac wrth ffarwelio nos Wener rhoddodd un arall i fi.

Bydd y cwestiynau fydd yn cael eu trafod ar y rhaglenni'n ymddangos ar y dudalen hon ac ar Clecs Cymru am 1700 (GMT) a'r rhaglenni byw'n dechrau am 2100 (GMT) bob nos Wener.

A nos Wener roedd Rhodri Williams a Frances Donovan yn cyflwyno darllediad allanol yn Saesneg o Abertawe ar BBC 1.

Dathlodd Woosnam ei benblwydd yn 43 ddydd Wener.

A dyna'r hoeden benfelen 'na sy'n cyflwyno'r rhaglen Kristabel yn Croeshoii bob nos Wener--on'd ydi pawb yn gwybod sut y cafodd hi'r job?

Gethin Cunnah, 19, o Brestatyn oedd y llanc gafodd ei ladd mewn damwain ffordd ym Mhrestatyn nos Wener.