Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

wersyll

wersyll

Ar y pryd, yr oedd ef yn mynd i ryw wersyll o gwmpas Caeredin.

Roedd y tri swyddog wedi cael eu codi dridiau wedi iddynt ddianc ac wedi eu danfon i wersyll ar yr arfordir.

Yn fuan ar ôl hyn, fe'm cefais fy hun yn mynd am wythnos o wyliau i wersyll Llangrannog.

Hwn, wrth gwrs, oedd yr hen wersyll a ddaeth wedyn yn eiddo i Billy Butlin ger Pwllheli.

Mae ei wersyll yn wag.

mae'r garfan ar ei ffordd i Wersyll y Fyddin yng Nghasgwent heddiw.

Yn ogystal â'r rhain, fe ddaeth i law ddau gasgliad llai ar wersyll Greenham oddi wrth Yr Athro Deirdre Beddoe, Pontypridd, a Dr Sheila Owen-Jones, Caerdydd.

'Doedd mam perchennog y llais - un o wragedd Tai Teras - newydd adael ei gwr am longwr tir sych a ddaeth i Wersyll Penychain i ddysgu morio.

Golyga hyn mai gan y Llyfrgell Genedlaethol y mae'r archif fwyaf ym Mhrydain o bapurau ar wersyll Comin Greenham.

Un diwrnod cyrhaeddodd milwr newydd o'r enw John Lamb, wersyll Owain o Gymru.

Darllenwn eto hanes y gwragedd ar fore'r Atgyfodiad yn mentro allan i wersyll y gelyn, a darganfod fod y gwersyll yn wag.

Clywais sawl stori am y bechgyn hyn yn cael eu cludo i wersyll enfawr yn y wlad - y mamau'n crio yr ochr draw i weiren bigog wrth i'r bechgyn ddisgwyl am yr awyrennau a fyddai'n eu cludo i faes y gad.

Wedi wyth awr a deugain o gellwair â'r syniad difyr i ni gael ein symud i wersyll gorffwys, cafodd Mac a minnau ein gwysio'n sydyn o flaen swyddog yn y Gott Wing.

Llanio oedd eu canolbwynt yn y cyffiniau yr oedd yn wersyll parhaol ac ef oedd yr unig sefydliad Rhufeinig yn y sir.

Ar y ffordd i mewn i'r ddinas, dyma ddod o hyd i wersyll, lle y caem osod ein pebyll i fyny ar gyfer ein harhosiad.

Dywedwyd wrthym y byddem yn symud o fewn wythnos, a thybiem yn siwr mai cael ein symud i wersyll newydd yr oeddem i gael ein cosbi am yr hyn a ddigwyddodd yma.

Yma ac acw, gwelwn lawer o fechgyn a dynion mewn dillad sifil o gwmpas y stesion ac amheuwn eu bod yn yr un sefyllfa â minnau ac yn mynd i wersyll i ryw gyfeiriad neu'i gilydd.

A'u dewis oedd aros yn yr unfan a marw; mynd i mewn i'r ddinas a marw o newyn; neu fentro i wersyll y Syriaid.

Yr orsaf ei hun yn llawn o filwyr Americanaidd ar eu ffordd o faes y gad i wersyll gorffwys.

Wedi dyddiau coleg buom mewn cysylltiad am rai blynyddoedd gan y byddain dod i Wersyll yr Urdd Glanllyn.