Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

whare

whare

Dwin gwbod fod Caerloyw wedi bod yn Lords ac ennill dau gwpan llynedd - maen nhw'n dîm da yn y gêm undydd, maen nhw'n whare gyda digon o hyder a maen nhw'n wharen dda gydai gilydd.

Mae Jamaica yn whare'n aml a maen nhw wedi cyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd yn y gorffennol, meddai John.

Os bydda i ddim yn y tîm mae rhan enfawr 'da fi i'w whare bant o'r cae, hefyd.

Mae'n bwysig iawn bod Llanelli'n whare'n dda.

Hefyd bydd yn rhaid i'r bobol hynny syn gwneud y penderfyniade wneud yn siwr bod Cymrun whare gartre.

"Daeth fy mhrofiad o wneud colur yn handi, achos oedd angen gwneud y llygaid yn drawiadol, felly oedd e'n neis gallu gwneud hynny." Tra'n gwneud Twm Sion Cati gyda Chwmni Whare Teg, fe ddaeth i gysylltiad â Catrin Fychan - Gina yn Pobol y Cwm.

Rodd pawb yn whare i'w gilydd, yn barod i redeg âr bêl yn eu dwylo ac yn paso cyn cal eu taclo.

Mae pobol yn dweud mai tîm un-dyn ydyn ni ar y funud - a mae e'n whare'n wych.

Fe wnaeth Lloegr whare'n well yn erbyn Portiwgal - a cholli.

I ddechre ni'n whare oddi cartre.

Doedd y llain ddim yn un da i whare arno cyn mynd lan i Lords, chwaith.

Rhaid i ni gofio bod rhan fwya o'r tîm yn whare rygbi yn Seland Newydd ac er nad ydyn nhw'n whare gêm yn rhyngwladol - mae'r unigolion yn whare rygbi o safon uchel iawn.

Mae chwaraewyr fel Hazem El Masri a Sami Chamoun wedi whare yng Nghwpan Winfield mâs yn Awstralia a bydd yn anodd torri drwy eu hamddiffyn nhw.

Mae e'n moyn rhoi cyfle i'r bechgyn hyn i whare ar y safon ucha.

Os gallwn ni whare i'n safon arferol rwyn credu gallwn ni roi probleme i amddiffyn Aberystwyth.

Rydyn ni wedi cael y profiad o fynd lan i Lords unwaith yn barod y tymor yma, a mae'r bechgyn wedi cael y profiad o whare yno.

Bechgyn ifenc fel Jamie Robinson o Gaerdydd sy'n whare'n gyson, meddai.

Ond mae lot o fechgyn eraill yn whare'n dda a ddim yn cael y sylw maen nhw'n haeddu.

Ni wedi whare'n wael oddi cartref ond roedd hi'n bwysig bod ni wedi ennill lan yng Nglyn Ebwy yr wythnos dwetha.

Ond, whare teg, all'sen nhw fod wedi medru dweud 'go dda' neu rywbeth.

Ond ar y funud dwi ddim yn siwr pa fath o gêm maen nhw am whare.

Ddydd Sadwrn yr oedd penderfyniad y bechgyn yn amlwg reit o'r dechre a roedd lefel y sgilie hefyd yn wych, whare teg iddyn nhw.

Mae'r ddau dîm wedi bod yn whare'n dda iawn a gobeithio cawn ni weld gêm o safon uchel a phawb yn ei mwynhau hi.

Mae siawns i fi nawr fynd lan i whare i Loegr unwaith eto.

Ac roedd y ficer, whare teg iddo fe, yn gofalu am bob busnes arall.

Bydden ni'n disgwyl i Gymru fynd trwodd i'r rownd gyn-derfynol ond wedyn byddan nhw'n whare Awstralia.

Rwyn credu y dyle Caerdydd wneud popeth o fewn eu gallu i wneud yn siwr bod Peter Rogers yn whare.

Mae Jeff Jones ac Allan Watkins wedi whare lot o weithie i Loegr ond mae records yna i'w torri.

Wrth gwrs, ni'n whare gartre a mae'r enw 'da ni o fod yn dîm caled i'w faeddu ar Barc Ninian.

Oherwydd bod Casnewydd yn whare gartre dwi'n meddwl bydd hyn'na yn gwneud gwahaniaeth, ond pwy a wyr.

Mae'n ystyriaeth bwysig bod Matthew Jones ddim yn whare'n gyson i dîm cynta Leeds ar hyn o bryd.

Yn y cwpwl geme cynta, fel och chi'n gallu gweld wrth y sgôr, wnaethon ni ddim whare gydan gilydd - fe wnaeth unigolion wharen dda - wedyn wrth i ni whare gydan gilydd fwy a mwy fe wellodd pethe.

Mae pobol yn whare golff yng Nghymru ond ddim cymaint ag sy yna yn Yr Alban.

Mae'r ddau yn whare rygbi undeb ac yn whare'n dda, meddai Rowland Phillips.

Rwyn credu bod Graham Henry wedi cadw at ei addewid o ddewis pobol sy'n whare ar eu gore.

Gyda blaenwyr fel Tore Andre Flo, Solskjaer ar sgoriwr Iversen syn whare i Spurs a chynrychiolaeth o Everton, Manchester United a Lerpwl yn y cefn maen nhw'n adnabod chwaraewyr Prydain.

Ond rwy wedi gweithon galed gyda Don Shepherd ar bechgyn i gyd syn whare i Forgannwg.

Er hynny mae tîm arbennig o dda gyda ni ar y funud - Phil Simmons a Steve Barwick wedi whare lot o geme ar y safon uchaf.

Rwy i wedi whare am amser hir i Forgannwg a mae'n bwysig i fi bo fi'n trïo whare ar y lefel ucha.

Fe allan nhw whare gemau pêl-droed ond fe ddylsen nhw whare'r gemau pêl-droed o flaen y gemau rygbi.