Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

wib

wib

Rwy'n chwilio am ôl y seren wib, ymhell wedi iddi ddiflannu o'm bywyd.

Rhaid cofio fod gwrthrychau'r sgrîn fach, fel y "seren wib," yn digwydd ac yn darfod yn rhy gyflym i adael argraff barhaol.

Maen nhw'n dweud mai'r stori fer yw seren wib llenyddiaeth.

Nid oedd dim i'w wneud ond ffarwelio â'm gwraig a'r plant bach, a gyrru ar wib dros y Migneint am Ros-lan.

Mae 'na lefydd i bobl boncyrs 'run fath â ti!' Ac ar hynny i ffwrdd ag ef i lawr y rhiw ar wib.

Roedd hi ryw natur bagio oddi wrtha i, a bagio wnaeth hi nes y cymerodd hi wib yn y diwadd am y cefn, a welais i byth mohoni hi.

Yna arafodd yn sydyn wrth yr agoriad - ond nid yn ormodol - a diflannod fel seren wib rhwng y creigiau duon.

Yn anffodus, nid wyf yn cofio cael y profiad o weld seren wib ond byddwn yn dychmygu, er mor fyrhoedlog y profiad, y byddai'n gadael ei ôl arnaf.

Fe roddai hi'r byd i gyd yn grwn am gael neidio i un ohonynt a mynd ar wib am y gorwel yn lle cael ei hangori fel hyn ddydd ar ôl dydd wrth wely ei nain.

Ymroddasant i wadu'r hyn a oedd yn digwydd o flaen eu hwynebau gan ochrgamu'r presennol ar wib ddirwystr i ryw ddyfodol diofidiau fan draw.

Hynny yw, gellir ei gadw yn y ddalfa ar sail drwgdybiaeth yn unig.Seren Wib - Eigra Lewis Roberts (tud.

Yna, cyn gynted ag y canai'r corn, cymerent y wib fel haid o waetgwn i lawr y ffordd haearn ac i'r mynydd.