Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

wiced

wiced

Cipiodd Darren Gough wiced Shahid Afridi yn y seithfed pelawd.

Yn Matara mae Lloegr wedi sgorio 146 am ddwy wiced yn eu batiad cyntaf yn erbyn Tîm Llywydd Bwrdd Criced Sri Lanka.

Rhannodd y ddau bartneriaeth enfawr o 250 am y chweched wiced.

Gough oedd yr olaf allan, coes o flaen wiced i Vaas am 10.

Roedd tair wiced yr un hefyd i Darren Thomas a Dean Cosker a roedd yna 14 o belennaun weddill wrth i Forgannwg ennill o ugain rhediad.

Dim ond un wiced yr un gafodd Andy Caddick ac Ian Salisbury yn y ddau brawf ac efallai bod cyfle i gynnwys Matthew Hogan y bowliwr cyflym sy wedi cipio 17 o wicedi ar y daith.

Er i Essex ddechraun dda, roedden nhw yn 113 am ddwy, fe ddaeth Keith Newell ymlaen i gipio tair wiced am 36, ei ffigurau gorau mewn gêm undydd.

Llwyddodd Danish Kaneria, y troellwr coes deunaw oed, i gipio'i wiced gyntaf mewn gêm brawf pan dwyllodd Marcus Trescothick am 30 rhediad.

Yr oedd Pakistan mewn dyfroedd dyfnion â'r sgôr yn 64 am dair wiced.

'Rwyn hapus bo fi wedi cael wiced a gobeithio daw un neu ddwy arall bore 'fory.

Gwaith da, hefyd, gan Adrian Dale, Owen Parkin a Robert Croft - dwy wiced yr un iddyn nhw.

Rhannodd Smith a Mike Powell 67 am y seithfed wiced.

Croft oedd y mwyaf llwyddiannus o fowlwyr Lloegr gyda 3 wiced am 40 rhediad.

Bowliwyd Lloegr i gyd allan am 179 yn eu batiad cyntaf - cipiodd Courtney Walsh bum wiced am 36 a sgoriodd troellwr Morgannwg, Robert Croft, 18 o rediadau.

Dwy wiced i Steve Watkin ac un i Darren Thomas.

Fe a Steve James, a sgoriodd 53, yn cyfrannu 101 am yr ail wiced.

Ei ffigurau oedd wyth wiced am 164 oddi ar 74 pelawd.

Erbyn amser cinio 'roedd cricedwyr Morgannwg wedi cyrraedd 183 am bum wiced wedi 42 pelawd.

Roedd Nixon McLean wedi cipio tair wiced yn ystod y bore.

'Mae Sri Lanka wedi batio'n arbennig o dda ond ni wedi cadw mewn yn y gêm, a gobeithio, gyda'r bêl newydd bore 'fory, y medrwn ni gael wiced neu ddwy yn gynnar.

Bowliodd Robert Croft yn arbennig o dda, dwy wiced am 40 oddi ar ddeg pelawd.

Sgoriodd Morgannwg 167 am bedair wiced cyn i'r glaw ddod ar ôl 38 o belawdau.

Doedd hi ddim yn brawf da i Robert Croft - un wiced ym matiad Sri Lanka, naw rhediad ym matiad cynta Lloegr a dwy yn yr ail.

Gwelwyd Alex Wharf yn arwain y ffordd gyda ffigurau campus o dair wiced am 18 oddi ar ei ddeg pelawd.

Collodd Morgannwg eu gêm gynta yn Ail Adran Cynghrair Norwich Union yn Derby o bedair wiced.

Dros nos, yn ei hail fatiad roedd Lloegr yn 118 am ddwy wiced.

Ar ddiwedd diwrnod cynta'r gêm yn Lahore yn erbyn Tîm Bwrdd Criced Pakistan roedd Lloegr wedi sgorio 76 am ddwy wiced mewn ateb i 117 y tîm cartre.

Cipiwyd dwy wiced yr un gan Dale a Darren Thomas, un yr un i Alex Wharf, Parkin a Keith Newell.

Cyrhaeddodd De Affrica y nod yn hawdd heb golli ond dwy wiced.

Ar ddiwedd yr ail ddiwrnod yr oedd Lloegr wedi cyrraedd 175 am bedair wiced, 66 rhediad y tu ôl i gyfanswm Sri Lanka.

Fe wnaeth bowlwyr Lloegr yn dda ar lain digon deche yn cadw Sri Lanka i 226 am chwe wiced oddi ar 50 pelawd.

Fe fuodd y bore yn hynod llwyddiannus i Loegr gyda Pakistan erbyn yr egwyl gyntaf yn 71 am dair wiced.

Amser cinio yr oedd Pakistan yn 97 am dair wiced.

Mae Craig White 89 heb fod mâs a rhannodd e a Thorpe bartneriaeth o 166 am y chweched wiced.

Dechreuodd Pakistan y dydd yn dda gyda Yousouf Youhana a'r capten Moin Khan yn ychwanegu 62 am y chweched wiced.

Bydd Indiar Gorllewin yn ail-ddechrau batio ar 50 am ddwy wiced yn eu gêm brawf gynta yn erbyn Lloegr yn Edgbaston.

Darren Gough gipiodd y wiced.

Yr oedd Steve Watkin yn anlwcus dros ben i fethu cipio wiced Ryan Driver yn ystod batiad yr ymwelwyr.

Cafodd gyfanswm o 109, gan gynnwys partneriaeth gyda Graham Thorpe o 167 am y drydedd wiced wrth i Loegr gyrraedd cyfanswm o 249 am bum wiced.

Bydd Morgannwg yn ail-ddechre y bore yma ar saith rhediad am un wiced.

Essex syn batio gyntaf yng Ngerddi Sophia ac er i Forgannwg gael cychwyn da gan gipio dwy wiced gynnar, y diweddaraf yw fod Essex yn 123 am dair.

Erbyn amser te yr oedd Lloegr yn cael y gorau o'r gêm a Pakistan wedi llithro i 151 am bum wiced.

Cipiodd Darren Gouch wiced Sangakkara, wedi ei ddal gan Michael Vaughan, am 45.

Roedd wedi sgorio 23 pan drawodd y bêl yn galed yn syth at Russel Arnold oedd yn maesu yn agos i'r wiced a rywsut daliwyd y bêl yn ei grys.

Sgoriodd Morgannwg 220, Matthew Elliott gyda 94, ei sgôr uchaf i'r sir yn y gystadleuaeth, a Matthew Maynard ar ei orau unwaith eto yn sgorio 50 gan rannu 98 am y drydedd wiced.

Fe gollon nhw wiced Sanath Jayasuriya, y capten, am 14 rhediad.

Gorffennodd Lloegr ar un rhediad heb golli wiced.

Roedden nhw'n dair wiced am bum rhediad yn y bumed pelawd.

Ymhlith bowlwyr Caerwrangon syrthiodd tair wiced i Glenn McGrath.

Ond erbyn amser cinio yr oedd Indiar Gorllewin wedi taron ôl ac ar ddechraur prynhawn yr oedd Morgannwg yn 117 am chwe wiced.

Cipiodd Graeme Welch, gynt o swydd Warwick, bum wiced am 22 oddi ar ei naw pelawd.

Cipiodd Darren Thomas a Dean Cosker dwy wiced yr un.

Ymhlith bowlwyr Morgannwg roedd dwy wiced i Steve Watkin, gyda Wharf, Newell, Thomas a Dean Cosker yn rhannur gweddill.

Y sgôr ddiweddara yw Morgannwg 143 am bum wiced.

Ar un adeg roedden nhw'n 77 am chwech ond fe rannodd Steve James ac Adrian Shaw 61 am y seithfed wiced gyda James yn sgorio 54 heb fod mâs.

Roedd y tîm cartref heb sgorio rhediad na cholli wiced amser cinio.

Morgannwg sy'n batio gynta a'u sgôr amser cinio oedd 111 am dair wiced.

Ar un adeg yr oedd Lloegr ar 57 am bedair wiced.

Daeth yr alwad yn sgîl ei gamp yn cipio wyth wiced i Forgannwg yn erbyn y tîm o'r Caribî yr wythnos ddiwethaf.

Cipiodd Steve Watkin dair wiced a chafodd Robert Croft ddwy.

Ar ôl i Loegr gau ei batiad ar 488 am wyth wiced yr oedd Pakistan wedi sgorio 119 am ddwy wiced erbyn diwedd trydydd diwrnod y gêm brawf yn Lahore.

Cafodd Crofft hwyl â'r bêl hefyd, yn cipio 2 wiced am 39 rhediad.

Daeth wiced bob un i Darren Gough, Andy Caddick a Marcus Trescothick.

Fe gymerodd Saqlain Mushtaq 4 wiced am 74.

Wedi llafurio gydol y bore methodd bowlwyr Lloegr a chipior un wiced.

Ychwanegodd Saeed Anwar a Saleem Elahi 63 am yr ail wiced.

Mae cricedwyr Lloegr wedi curo tîm A Pacistan o ddeg wiced yn Karachi.

Dewisodd Sri Lanka gau eu batiad ar ôl sgorio 475 o rediadau am bum wiced.

Ond methwyd cyflawnu hyd yn oed hynny wrth i Sri Lanka hwylio'n hamddenol i fuddugoliaeth o ddeg wiced.

Mae Robert Croft wedi bowlio'n dda - wedi cipio wiced am 41 oddi ar 16 pelawd.

Yna collodd Morgannwg wiced Jimmy Maher yn y belawd ola neithiwr.

Yr oedd hi'n ddiwrnod arbennig o dda i Forgannwg ac am wyth o'r gloch neithiwr doedd ond angen 57 o rediadau arnyn nhw i ennill gyda naw wiced yn weddill.

Ar ôl i bedair o wicedi Sri Lanka syrthio cyn cinio rhannodd Mahela Jayawardene a Russel Arnold 142 am y bumed wiced.

Prif sgorwyr Pakistan oedd Yousouf Youhana wnaeth 117 ac Inzaman-ul-Haq sgoriodd 142 - y ddau wedi rhannu 249 am y bedwaredd wiced.

Yn ail fatiad Awstralia cipiodd wyth wiced am 84 a saith wiced yn eu batiad cyntaf.