Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

wnaiff

wnaiff

Peidiwch a phoeni - wnaiff y dudalen ddim mynd yn wenfflam!

Wnaiff siarad ddim ei helpu hi nawr." "Ond fe allai siarad am y peth ein helpu ni." "I beth mae eisiau help arnom ni?

Wnaiff hi ddim dawnsio.

"Edrych arni'n cicio'i choesa'." "Gobeithio na wnaiff y pier 'ma ddim dechra cicio'i goes', 'te," meddai Joni.

"Wnaiff o ddim dwyn eich diod chi os dwedwch chi'ch barn.

"Wnaiff didoli'r papura ddim para am byth,' ychwanegodd hithau gan deimlo'i hawgrym yn pwyso'n dunelli ar y stafell.

"Neidia ar ei gefn, Deio," meddai Idris, "i ti gael marchogaeth i'r Cwmwd." "Na wnaiff wir," meddai Cadi yn yr un llais yn union â'i mam, "ddim yn ei ddillad gorau." Gafaelodd Deio ym mwng Llwyd a cherdded ymlaen felly.

Mae'n rhaid inni roi'n holl galon yn y gwaith o drefnu'r Ddeiseb; rhaid iddi fod yn llwyddiant sgubol neu gwneud drwg mawr a wnaiff i Gymru%.

``Druan oedd Miss Hughes!'' ``Beth a wnaiff Miss Hughes yn awr?' ' ``Wel, mi fydd Miss Hughes, druan, yn unig ar ôl colli ei brawd.' ' ``Pwy gaiff Miss Hughes i edrych ar ôl y business?

Serch hynny, mae pob stori yn unigryw a difyr, a gyda phrin cant o dudalennau mae'r gyfrol yma yn un wnaiff diddanu unrhyw un sy'n ymddiddori mewn gweld cyfiawnder yn cael ei gloriannu.

'Wnaiff hi mo'u gweld nhw,' atebodd Llio, gan ei bod wedi eu stwffio i'w bag ysgol.

Wnaiff o les i'r ysgol.

Yn y diwedd fe wnaiff Romania greu cyfle i'r ymosodwyr.

Fe wnaiff Ysbryd Duw arwain.

Os oes yna rywbeth wedii guddio, fe ddaw i olwg y byd, ac fe wnaiff fwy o les nag o ddrwg.

Does dim angen sgwennu siec bellach, mi wnaiff y cerdyn yn unig y tro, Ylwch, mae na fashîn sbeshial yn fan hyn ar ei gyfer o.

Wnaiff cyffwrdd â phren marw, fel bwrdd neu ddrws mo'r tro gan fod hynny yn anlwcus iawn - y marw at y marw megis, a'r byw er mwyn byw.

"Mae Mr Bassett yn meddwl ei bod yn well i mi fynd â Cymro hefo mi," meddai, "wnaiff o byth aros wrtho i hun tra byddwch chi ar y Tir Mawr.'

'Wnaiff rhain y tro, Bigw?' 'Del iawn.' Mae popeth yn ddel iawn gan Bigw.

Fe ddylai'r Gymraeg fod ymhlith yr ieithoedd hynny sydd yn gallu dal eu tir ac estyn allan, ond, heb seiliau cadarn a chynllunio bwriadus a strategol, wnaiff hyn ddim digwydd.

Unwaith y byddwch yn cyfarfod â'r ci bychan gyda'r bersonoliaeth fawr ar dudalennau llyfr, wnaiff dim y tro nes y byddwch wedi'i gyfarfod wyneb yn wyneb, galon wrth galon.

Nid oes gennyf amheuaeth o gwbl mai llwyddo wnaiff fy achos yn y diwedd, waeth beth fyddai'r profedigaethau a'r gorthrymderau y dof i, a'r rhai sy'n rhannu fy ngweledigaeth, ar eu traws ar y daith.

Gwna dro da neu ddau, fe wnaiff hynny fyd o les i ti, a chodi dy broffil.

Mae rhyw awch iddyn nhw yn y gystadleuaeth yma a dwin meddwl mai nhw wnaiff ennill.

Does dim angen sgwennu siec bellach, mi wnaiff y cerdyn yn unig y tro, Ylwch, mae na fashŵn sbeshial yn fan hyn ar ei gyfer o.

Wnaiff dim ddigwydd i ti os byddi di'n hogyn da.' Aeth allan gan gau'r drws ar ei ôl.

"Ychydig iawn wnaiff 'u tro nhw.