Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

wnei

wnei

Fe fydd Wmffra wrth 'i fodd, ac mi wnei gyfaill calon yn y swyddfa 'ma ar unwaith.

Beth wnei di?

'A beth bynnag, mae 'na lawer o bethau dwyt ti ddim yn eu gwybod; deffra wnei di!' 'Da 'te,' meddai Robat John.

'Bydd yn ddistaw, gyfaill, wnei di?' meddai Ffredi'n ddifalais.

Tra oedd yn cerdded fel hyn, ei meddwl yn bell oddi wrth y bobl o'i hamgylch, agorodd merch ffenestr llofft tŷ cyfagos a galw allan, "Pamela, be wnei di yma?" Trodd Pamela i weld pwy oedd yno ac meddai'r ferch wrthi drachefn, "Rown i'n meddwl amdanat ti ychydig eiliadau cyn iti ddod i'r stryd.

Er mwyn dyn, a wnei di roi'r gorau iddi?'

Fe gei di siarad Cymraeg, os wnei di ddisgwyl… a disgwyl.

Cymerer wedyn ran olaf Soned XXXI: Cusana'r lloer y lli, mae'r ffrydiau'n dwyn I'r wendon serch-sibrydion llyn a llwyn, Ac awgrym ddaw i ddyn drwy gyfrin ddor Y cread o ryw undeb dwyfol hardd A dreiddia drwy'r cyfanfyd; tithau'r Nos, Delweddu wnei y dylanwadau cudd; O'r llwydwyll byw-ymrithia i wyddfod bardd Ei ddelfryd hoff, a genir odlig dlos Neu awdl gain neu farwnad felys-brudd.

Ac yna, gan fod Dad mewn cystal hwyliau gofynnodd: 'Dad, wnei di wthio'r bygi am 'chydig.

A wnei di roi'r hosan 'na i lawr, ddyn gwyn?

Ond y mae yna amod." "O, beth ydi'r amod?" "Dy fod ti'n rhannu'r cyfrifoldeb efo fi." "O Alun, rydw i'n synnu atat ti, yn gofyn imi dy briodi di yng ngŵydd dy fam fel hyn." "Wnei di?

Fe wnei un ymdrech eto i ailfeddiannu dy feddwl.

Ca dy geg, wnei di?'

Wnei di rannu'r cyfrifoldeb efo fi?" "Gwnaf wrth gwrs, mi wyddost y gwnaf i." Gafaelodd y ddau yn dynn yn ei gilydd.

'Aros, wnei di!

A wnei di gymryd rhan ynddo, rhag ofn iddo fynd yn fethiant, ac i'r gelyn gael testun gorfoledd?'

Dal fy ngwialen i mi am funud, wnei di?'

Er i ti geisio dringo allan, methu a wnei.

Cer i nôl y fen, wnei di, a gwna'n siŵr nad oes neb yn dy wylio.'

Beth bynnag wnei di, cadw'n glir oddi wrth y deisan gwsberis.' Diolchodd Dan iddo am y cyngor, ac yna troes i frysio ymaith.

Brysia, wnei di.'

a ta beth, priodi wnei di.

Yna, wrth i Gethin ei lapio'i hun amdano, crawciodd yn boenus, 'He, gofala lle wyt ti'n gosod y blydi sugnydd, wnei di!' 'Ddrwg g-gen i,' sibrydodd y gelen a'i enau wedi'u cloi'n dynn.