Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

wreigan

wreigan

Byth er y dydd hwnnw y bu'n dyst anfodlon i foddi Betsan, mynnai'r hen wreigan ymwthio i'w ymwybyddiaeth, yn enwedig pan dueddai i'w gysuro ei hun fod popeth yn llaw Duw.

Fe fyddai'r hen wreigan fach yn mynd heibio i ni mor agos fel y gallem fod wedi'i chyffwrdd, ond fuasen ni byth yn beiddio.

Heb son am yr hen wreigan ymarferol honno sy'n defnyddio tai bach y Rex pan yw'n ymweld a'r ardal bob yn ail wythnos.

Yna, mewn llais tawel, a gwên hiraethus ar ei hwyneb dywedodd yr hen wreigan: "Ugain mlynedd yn ôl i heno, fe laddwyd fy merch ar y ffordd ble y gwelsoch chi hi heno, a phob blwyddyn ers hynny, ar y noson arbennig hon y mae rhyw yrrwr caredigyn dod â hi adref, - diolch i chi - fe gaiff dawelwch am flwyddyn arall rwan." Gadawodd y dyn y tū wedi ei ysgwyd i'w sodlau gan yr hyn a welodd ac a glywodd.'

Wedi iddynt gael peint bob un fe dalodd un ohonynt gyda phishyn coron a gofyn am newid ond nid oedd yr hen wreigan am syrthio i'r fagl.

Dwi'n gwneud lot o bres oddi ar gefn yr lancs a'r 'bobl bach'." Es i siop yn Tra/ Li a gofyn i'r hen wreigan y tu ôl i'r cownter a fuasai'n gwerthu crib gwallt imi.

Ar un adeg yr oedd hen wreigan yn gwerthu cwrw heb drwydded yn Nhyrpeg Neli ac aeth dau seismon yno i geisio ei dal.

Yn ddiweddarach, pan a'r hen wreigan i'r Rex ar ddiwedd y ffilm i chwilio am le chwech, canfydda fod y lle yng ngofal y cyngor ac yn llawn offer dynion-ffordd.