Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

wrthyn

wrthyn

Roedd yr Iraniaid wedi gofyn i mi yn gynharach a fedrwn i fwrw allan gythreuliaid, ac emwyn arbed gwaith egluro a chyfieithu roeddwn i wedi dweud wrthyn nhw y medrwn i.

Roedd yna ddisgwyl rhywbeth wrthyn nhw cyn y gystadleuaeth ond roedd y perfformiad yma yn un gwych.

Dyma fo'n dweud wrthyn ni wedyn, pan oedd o'n blentyn, fod gan ei dad o dŷ ar Topsham Road a bod yna un stafell yn y tŷ a bwgan ynddi, ac y byddai ei dad yn ei chadw dan glo bob amser.

'Fe gysyllton ni a'r Cynullad Cedlaethol a fe gawson ni gyngor digon cryf wrthyn nhw, fel y cawson ni o Iwerddon.

Gorau cyn gynted y dywedan nhw wrthyn ni pa bryd y bydd y dadleuon gwleidyddol yna yn cael eu teledu y flwyddyn nesaf.

"Deudwch wrthyn nhw." "Emrys Ifans," atebais innau mewn llais crynedig.

Chwedl yntau, roedd yn gwybod yn iawn beth oedd yno, ond doedd o ddim am ddweud wrthyn nhw.

Dyna a ddywedodd wrthyf cyn fy ngadael, gan ychwanegu'n ddireidus, Mi ddeuda i wrthyn nhw fod y rihyrsal drosodd.

Y mae'n iawn dweud diolch wrthyn nhw yn gyhoeddus ac yn iawn ceisio cael eu henwau yn y papurau.

Er bod y rhai fu'n gyfrifol am hyn wedi mynd bellach, y mae'r ethos yn parhau.' ' Gwêl Gwyn Chambers fai ar Gyngor y Coleg i raddau helaeth hefyd: "Dwi'n teimlo y dylai rhai o'r aelodau lleyg fod wedi sefyll i fyny yn erbyn yr academyddion mewn blynyddoedd a fu a pheidio â derbyn y cwbwl a ddywedwyd wrthyn nhw'n ddigwestiwn.

Eglurodd Louis wrthyn nhw'n yr ysbyty pam yr oedd ei dad wedi bod ar ei ben ei hun drwy'r nos heb neb i alw am gymorth.

"Arhoswch chi'n agos ata i," meddai'r hen ŵr wrthyn nhw.

Mae hon yn gêm fawr i ni a gobeithio medrwn ni gael pwynt - neu dri o ran hynny - wrthyn nhw.

Dyma fynd ati i ddweud un stori ysbryd ar ôl y llall wrthyn nhw.

Ond bnawn Llun mi ddywedodd Adran Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Môn nad oedd neb wedi dweud wrthyn nhw am y digwyddiad.