Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

wyddfa

wyddfa

Eto byddai'n pwyso'n wahanol hanner ffordd i fyny'r Wyddfa, ac yn pwyso dim yn y gwagle.

'Roedd Ifan Jones (Peris) yn agos at orffen pan ddechreuais i ar y tripiau, felly ni chefais y fraint o'i gwmni ef, ond cofiaf ef a'i frawd Richard (Dic Peris - tad Arwel, Hogia'r Wyddfa).

Hawdd iawn yw codi breichiau mewn arswyd at y ffaith fod copa'r Wyddfa ar werth.

Ymhlith y planhigion prin sydd mewn perygl, rhestrir lili'r Wyddfa, a'r lafant mor unigryw, Dewi Sant.GARDD SGWARIAU NEU ARDD AROGLAU

Wedi cyrraedd Bwlch y Moch edrychwch yn ôl i weld pedol yr Wyddfa yn ei gogoniant o Allt y Wenallt i Lliwedd, Yr Wyddfa, Crib y Ddysgl a Chrib Goch uwch eich pen.

Rhaid dringo tipyn eto i gyrraedd yr uchaf o'r tri llyn, Glaslyn, sy'n swatio'n glos yng nghesail copa'r Wyddfa.

Syllu allan trwy'r ffenestr yr oedd, gan ryfeddu at yr olygfa draw o'r Betws Fawr, y Graig Goch, yr Wyddfa a Moel Hebog.

Datblyga'r larfa yn bwpa naill ai yn, ar, neu ger y gwesteiwr ac ar ôl allddod bydd yn cymharu ac yn hedfan i ffwrdd i chwilio am westeiwr addas i gynhurchu'r genhedlaeth nesaf.AR LETHRAU'R WYDDFA - Dewi Tomos

Oddi allan gellid clywed llef y bleiddiaid yn chwilio am ysglyfaeth yn yr eira a dôi sŵn ambell aderyn nos o gyfeiriad Llyn Llydaw a phegwn yr Wyddfa.

Sylwch ar haenau'r graig o gwmpas hafn gysgodol y Twll-du, y gwaelodion gwreiddiol yw'r copa%on bellach, dyma ran synclein yr Wyddfa, effaith plygiadau'r ddaear dan bwysedd anfeidrol bore'r byd.

A draw dros y mor a'r Fenai cwyd mynyddoedd gwarcheidiol o'r Eifl heibio'r Wyddfa a'r Carneddau tua Penmaenmawr.

Rhaid deall fod gwerthu tai yn gyson i fewnfudwyr cyfoethog yn gymaint o drychineb â rhoi'r Wyddfa ar y farchnad agored.

Sôn am ddringo'r Wyddfa !

A hwythau'n dathlu eu pumed penblwydd, DEREC BROWN fu'n eu holi sut mae llwyddo heb Trebor Edwards a Hogia'r Wyddfa.

Croeso i ardal Llanrug yn Arfon, un or ardaloedd harddaf yng Nghymru yng nghesail yr Wyddfa - Rhwng môr a mynydd.

Cyngor Gwlad: Adroddodd Mary Vaughan Jones fod llyfr o luniau bro Eco'r Wyddfa ar y gweill gan y Cyngor Gwlad.

mae rhyddid i bobl addoli elvis presley os ydyn nhw'n moyn, neu ryddid iddyn nhw addoli eliffantod pinc sy'n hedfan o gwmpas yr wyddfa os ydyn nhw'n moyn, dim ond iddyn nhw beidio â gwthio'r peth arna i, a pheidio â gweiddi cabledd os bydda i'n digwydd chwerthin am ben eu ffolineb.

Wrth i'r olygfa ddod i'r golwg yn ffram y bwlch - yr Wyddfa a Moel Hebog a phenrhyn Llŷn, Ardudwy a Mochras a'r mor ac Enlli - dyfynnodd fy nhad o soned Keats: .

Enw'r albym ydy D.I.Y. yn bennaf oherwydd i'r grwp gynhyrchu'r albwm bron i gyd eu hunain, ac wedi gwneud llawer o'r gwaith arni yn eu cartref wrth droed yr Wyddfa.

Tu draw iddo y dechreua'r dringo o ddifrif os am gyrraedd copa'r Wyddfa.

Ail sioc y daith oedd clywed record o Hogia'r Wyddfa ar y radio - sioc anferthol.

Gall llwybrau ucha'r Wyddfa fod yn beryglus ganol gaeaf ac felly yn aml iawn cadw ar y llethrau is fyddaf wrth gerdded gyda'r plant bryd hynny.

Eto, medrai weld y copaon yn wyn a thros begwn yr Wyddfa 'roedd llewyrch pinc gwanwyn cynnar yn y ffurfafen.