Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

wyddor

wyddor

Mae'n dechrau gyda'r wyddor ac yna daw ymarferion i'r disgyblion, yn dechrau gyda brawddegau syml ac yn mynd yn anos o wers i wers.

Rhoddodd gychwyn i do ar ôl to o blant, ac yno y dysgais i'r llythrennau, oherwydd yr oedd yr wyddor ar y wal, a gan fod Miss Roberts yn tynnu ymlaen mewn dyddiau, cadwai at yr hen drefn o ddysgu plant i ddarllen yn yr Ysgol Sul.

Y gobaith yw bydd agwedd arloesol yr ardd at wyddor planhigion a garddwriaeth yn rhoi Cymru yn rheng flaen gerddi botaneg y byd.

Y mae'n wyddor arbennig gyda'i rheolau a'i dulliau ymchwil ei hun.

Argymhellir y diffiniad canlynol ar gyfer dibenion y papur hwn, sef bod archaeoleg môr yn wyddor, lle cyfunir sawl disgyblaeth gan geisio cynyddu ein gwybodaeth am weithgareddau morwrol dyn drwy archwilio gweddillion llongau a safleoedd tanfor.

Nid yw cemeg yn wyddor newydd.

Y wyddor hynaf Seryddiaeth, wrth gwrs, yw'r wyddor hynaf.

Y cyntaf i adysgrifio darn o Gymraeg mewn symbolau sinegol oedd y seinegydd enwog o Sais, Henry Sweet, a ddyfeisiodd wyddor seinegol a alwai 'Romic'.

Mae'r syniadau a'r arbrofion yn y llyfr hwn yn eich cyflwyno i wyddor cemeg.

Trwy wrando ar storïau cyfle i blant ddysgu llythrennau'r wyddor.

Yn y cyfnod hwn daeth Hugh Evans i hoffter mawr o seryddiaeth, a daliodd i astudio'r wyddor hon ar hyd ei oes.

Y sêl hon yw nodwedd hollbwysig yr wyddor newydd.