Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

wyddost

wyddost

"Rydw i wrth fy modd yn gwrando ar stori." "Mi wyddost am y rhostir anial sydd yna y tu allan i bentref Plouvineg ac am y meini hirion anferth sydd yno?" meddai'r ych.

"Wyddost ti be?" Plygodd ymlaen i wthio'i gwallt oddi ar ei thalcen.

'Roedd Huws y Siwrin a'i wraig acw yn y fisit - wyddost amdanyn nhw ill dau.

'Uw, wyddost ti be'?

Chum mawr i mi wyddost ti.' ''S'gin i ond gobeithio, Syr, y medrwch chi gysuro'i weddw o yn 'i hadfyd.' 'Paid ti â poeni am hynny, Obadeia Gruffudd.

'Byddai mam, wedyn, wyddost, yn hel y buchod i'r llyn, ac yno byddent yn cicio'r mwd o'r gwaelod.

"Mi wyddost am dy nain.

"Ond wyddost ti Gruff, rydw i'n teimlo rhyw fur rhwng fy mhlant a minna, rhyw ddieithrwch..." "Wyt ti?

Dydi fy chwaer yng nghyfraith ddim yn credu mewn rhoi siwgwr mewn teisan, ac mi wyddost, neu mi fedri ddychmygu, be' ydi teisan gwsberis hefo dyrnaid o halen ynddi hi yn lle siwgwr.

Does dim byd gwaeth na chariad sy wedi troi'n gasineb, ac fe wyddost ti gymaint roedd hi'n ein casau ni'n dau erbyn y diwedd.

'Y rhai fydd wrthi, wyddost, fydd yr hen Ddic Owen Turnpike a'r hen Wil Thomas - y nhw fydd y dynion blaenaf.

Wyddost ti, mae deugian y cant o blant ysgol y pentra 'cw yn Saeson gormod o lawar i neb fedru'u troi nhw'n Gymry byth." "Ac mae hynny'n dylanwadu ar iaith y plant lleol ac ar u harferion nhw." "siŵr iawn.

Ma' cathod yn gythral am fara llefrith, wyddost.

'Roeddan ni'n ffrindia' wyddost," dywedai drwy ei dagrau.

Wyddost ti, mi ddoist ti'n ôl i Gymru gan ddisgwyl câl petha fel y gadewaist ti nhw drigain mlynedd yn ôl.

'Wyddost ti ddim pwy sy'n gwrando.'

Mi wyddost i mi ei chau i mewn." "Trwy'r ffenest?" "Na, mi gaeais pob ffenest cyn mynd." Agorodd Cadi'r drws, a sefyll yn y cyntedd.

Gwenodd hwnnw ac ateb, 'Wyddost ti ddim.

'Fe wyddost be ddywedodd y Sarjant yna ...' meddai.

Un noson trois at Mair a dweud, 'Wyddost ti beth, mae bywyd yn debyg iawn i gêm o Scrabl'.

'A wyddost ti,' meddai llais ei daid, 'Mae Meilir ...

Wnei di rannu'r cyfrifoldeb efo fi?" "Gwnaf wrth gwrs, mi wyddost y gwnaf i." Gafaelodd y ddau yn dynn yn ei gilydd.

Mi wyddost yn iawn.

"A beth wyddost ti am feichiogi?" "Dim." Ond fe sobrwyd Elystan gan eiriau pellach Gwgon.

Fedr wyddost-ti-pwy ddim clywed ein sgwrs ni wedyn." Dechreuodd Llefelys siarad drwy'r beipen a Lludd yn gwrando, ond roedd yr hyn a glywai yn lol llwyr.

Mi wyddost am y misus acw, mai glanweithdra ydi'i chrefydd hi.

"Y deri gore ma' nhw'n 'i mofyn," meddai ef, "ond wyddost ti, ma' deri'n mynd yn brin iawn.

"Ma' meddyginiaeth yn 'i ddail, mi wyddost," rhybuddiodd, "a fedrwn ni ddim fforddio bod hebddo.

Ef oedd y bachgen yn Y Golud Gwell ag y byddai'r bechgyn yn yr Ysgol yn edliw iddo - 'Wyddost ti ddim pwy ydi dy dad na dy fam ,' Daw ef i mewn yn y bwndel a ddisgrifir yn Y Pentre Gwyn fel 'Nifer o blant cyffredin a chymharol dlodion.

Y mae geiriau cyntaf Geraint yn arwydd eglur fod perthynas newydd wedi'i sefydlu rhyngddynt ac mai ynghyd yr wynebant bob anturiaeth newydd, 'Arglwyddes', ebe ef, 'a wyddost ti pa le y mae ein meirch ni?' Yr antur olaf yw'r cae niwl a'r chwaraeon lledrithiog.

Wyddost ti faint ydy hi o'r gloch?

A wyddost ti be' ddeudodd hi?' 'Na wn i.'

Wyddost ti, fedra i ddim hyd yn oed gâl y plesar o ddeud straeon am fy mhlentyndod wrth fy wyrion a'm hwyresau fasan nhw ddim yn medru amgyffrad..." "Wyt ti wedi rhoi cynnig arni?" "I ba bwrpas?

Wyddost ti fel mae'r actorion 'ma yn meddwl eu bod 'nhw'n gwybod bob peth.