Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

wyddys

wyddys

Cred rhai y bydd y claf farw os daw dwy ochr yr Eryrod ynghyd o gwmpas y corff ond ni wyddys beth yw sylfaen y gred.

Yr unig beth a wyddys am Watkin Williams yw'r hyn a gofnodir gan Enoc Rees, hanesydd Brynaman:

Cynnar iawn, wrth gwrs, yw'r gerdd (neu'r ddwy gerdd) yn Llyfr Du Caerfyrddin, ond yr unig ffeithiau pendant yno yw ei bod yn cyfeirio at hanes am Drystan a March (sef yr elfen fwyaf sylfaenol yn yr hanes), a hanes arall am 'ddial Cyheig' - cymeriad na wyddys fawr ddim amdano, ac na ddaw ar gyfyl hanes Trystan mewn unman arall." Yn ôl y ddysgeidiaeth hon, felly, y mae'n rhan o swyddogaeth y llywodraeth i ddefnyddio'r gyllid lywodraethol i reoli galw cyfanredol yn yr economi er mwyn sicrhau lefel cynnyrch gwladol sy'n cyfateb i gyflogaeth lawn.

Ni wyddys ar hyn o bryd faint ohono'n union fydd yn cael ei ddysgu, ond does dim amheuaeth na fydd Hanes Cymru yn chwarae rhan allweddol yng nghwricwlwm Hanes pob disgybl Cymreig.

Ni wyddys i sicrwydd ymhle os nad yn y Gydros, Llanfor, Sir Feirionnydd.

Mae pob rhan yn faes mor eang ynddo'i hun fel nad oes digon o allu nac amser gan ddyn i leibio i'w gyfansoddiad y cyfan a wyddys amdanynt.

Ni wyddys ond ychydig am ei ddyddiau ysgol.

Nid cwbl anfuddiol, efallai, fyddai casglu ynghyd rai o'r pethau mwyaf diddorol a wyddys am Daniel Owen y dyn.