Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

wylwyr

wylwyr

Daeth y newyddion i wylwyr o Gymru ar Wales Today yn gyntaf gyda newyddion brys am 5.30pm ar Hydref 27.

mae'r Coleg Digidol yn ddarpariaeth newydd a fydd yn cyfuno gwasanaethau, profiad a sgiliau addysgwyr, hyfforddwyr, byd busnes a diwydiant, S4C a BBC Cymru er mwyn cynnig gwasanaeth dysgu gydol-oes ardderchog i wylwyr Cymru.

O ganlyniad i sefydlu Canolfan Gwybodaeth newydd i wylwyr a gwrandawyr, wedii lleoli yng nghanolfan y BBC ym Mangor, cafwyd cyswllt uniongyrchol gyda BBC Cymru a ddefnyddir gan tua 150 o bobl y dydd ar gyfartaledd.

Bydd hyn o fudd nid yn unig i wylwyr a gwrandawyr gwasanaethau BBC Cymru ond hefyd i S4C, gan y byddwn yn ychwanegu at ein cyflenwad presennol o raglenni newyddion a materion cyfoes.

Y nod yw creu cymdeithas ddysgu drwy gymell pobl i newid o fod yn wylwyr goddefol i fod yn ddysgwyr gweithredol drwy eu hannog a rhoi hunan-hyder iddynt.

Cafodd y rhwydwaith ei feirniadu oherwydd iddyn nhw golli 1.3m o wylwyr ar ôl symud i 11 o'r gloch.

Cafwyd cynulleidfa uchaf y flwyddyn i'r rhaglen newyddion a ddilynodd am 6.30pm gyda 420,000 o wylwyr.

Nid yr un stori%au sy'n apelio at wylwyr Cymraeg a rhai di-Gymraeg.

Mae'r Coleg Digidol yn ddarpariaeth newydd a fydd yn cyfuno gwasanaethau, profiad a sgiliau addysgwyr, hyfforddwyr, byd busnes a diwydiant, S4C a BBC Cymru er mwyn cynnig gwasanaeth "dysgu gydol-oes" ardderchog i wylwyr Cymru.

A dywed wrth wylwyr y glannau yn Acapulco i drefnu i awyren neu ddwy ddod i'n cynorthwyo.

Achlysuron o bwys heb os, ac yn sicr o ddiddordeb mawr i wylwyr yr ochr yma i Fôr Iwerydd.

Dewi Llwyd ydy'r cyflwynydd ac mae'n edrych ymlaen at gael cwestiynau neu sylwadau ar bynciau llosg y dydd oddi wrth wylwyr ar-lein y gyfres.