Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ydach

ydach

"Ydach chi'n dwad yr un ffordd â mi?" gofynnais.

Mae o'n gaddo bihafio, nid arno fo roedd y bai tro dwytha yn nacia, ydach chi'n cofio?

'Rydan ni'n gwmni sy'n gwneud elw.' 'Ydach chi?' Daeth i sefyll yn syth o'i blaen, ei ddwylo yn ei bocedi, ei goesau'n dalsyth.

Wn i ddim ydach chi wedi sylwi, ond tydy pib heb bysan fawr o gaffaeliad.

"Dydi adeiladau gwaith yn aml ddim yn addas o gwbwl ar gyfer yr anabl, yn arbennig os ydach chi mewn cadair olwyn," meddai.

Ydach chi ddim yn dal dig wrthon ni, yn nac dach?

Pan ydach chi mewn lle tramor a ddim yn deall, rydych chi jyst yn mynd ati i wneud eich gwaith.

Daeth Menna ataf, a sibrwd, "Sut ydach chi?

Pan ydach chi'n gorfod ffilmio rhywun sy'n diodde' ac rydach chi'n gwybod mai hwn ydi'r llun sy'n mynd i wneud yr eitem.

"Am faint yr ydach chi'n aros yn Llangolwyn?"

"Ydach chi wedi cael ripôrt am rywun wedi džad tros y clawdd o'r lle mawr yna heddiw?" medda fo fel'na.

Mae'n RHAID i chi fynnu copi o albym newydd Anweledig, ac os ydach chi eisiau copi am ddim yna mi fyddwn ni'n rhoi copi yn wobr bob nos yr wythnos yma rhwng deg a hanner nos.

Dim ond pryfociwr mawr ydach chi." Cododd ei bawd a'i frathu.

'Ydach chi'n 'nabod rhywun yma?' 'Nac ydw, wir.'

Dwn i ddim os oes unrhyw un ohonoch chi wedi gweld llond sach o arian papur, os nad ydach chi, - mae hi'n olygfa gwerth ei gweld, coeliwch chi fi!

Be ydi'r pwynt iddyn nhw berffeithio'r System a chymryd blynyddoedd i ddyfeisio peiriannau sy'n arbed yr holl amser 'da chi'n ei gymryd i lenwi siec, os ydach chi'n mynnu dod â'ch hen fodryb naw-deg-rwbath allan efo chi i ddewis bloda?

Rwy'n tybied fod yna fater ychwanegol, siŵr o fod, ydach chi ddim yn meddwl?'

"Ydw i'n iawn?" "Ydach," meddwn i wedi petruso tipyn.

"Ydach chi'n meddwl y medra i gael ych help chi i symud y car 'ma o'r mwd?

Neli Evans yn gofyn i mi "Ydach chi wedi teimlo'r gwres yn codi o'r ddaear ar y mynydd?" "Bobol bach do!

Anghofiais am "Sut ydach chi'n disgwyl iddo fo neidio os nad ydach chi'n ei ddysgu'n iawn?

'Ydach chi'n iawn?' gofynnodd, gan graffu i'r tywyllwch.

"Mi arhoswn i glywed y sgwrs rhyngddyn nhw." Clywsom Matthew Owen yn dod i mewn ar ei hyll i'r neuadd, a Rees yn gofyn yn dawel iddo, "Chwilio am Aled yr ydach chi.

"Rhai garw ydach chi, ie wir, yn cael hyd i mi fel hyn." Gwasgodd y plant o i gwmpas.

'Carwenna, lle'r ydach chi?'

'Fedra i ddim fforddio eistedd yn ôl â 'nhraed i fyny' Ac yr ydach chi'n dweud y medra i?

Ble'r ydach chi wedi bod?

Dwi'n dallt pam nad ydach chi isio 'nghynnwys i yn eich tŷ, yndw'n iawn, ond pam cosbi Ifan druan a fynta heb wneud dim byd o'i le?

'Lle ydach chi wedi bod?' mae'n ffrind yn gofyn yn betrusgar.

Meddwl y buasech chi'n dangos y lle i mi.' Tewch â sôn, Mr Price,' meddai â'i llygaid yn ddiniwed i gyd.' Ydach chi'n mynd i'n llyncu ni i de-ddeg?'

Ydach chi wedi gweld fy mag i yn rhywle?' Mae hi'n trio gwthio prês i fy llaw.

'Os na chawsoch chi eich ethol gan y gweithwyr, na'ch enwebu gan undeb llafur, yna mae'n gas gen i eich siomi, ond nid gweithiwr-reolwr ydach chi.

Lle'r ydach chi'n byw rŵan?

Ydach chi'n nabod Matthew Owen?" Amneidiodd Snowt, yn gwta.

Os nad ydach chi'n fy nghredu i, ewch ati i wylio'r gynuleidfa mewn rhaglen deledu a fwriadwyd i fod yn ddigri.

'Dal ar y cyfla ro'n i, Pyrs, i ga'l gair bach efo fy Nhad nefol.' 'A finna'n fa'ma, â chymaint o bwn gin i â bastard mul Nant Pwdin ar noson ffair.' 'Rydan ni yn ca'l ein hannog yn y Beibl i weddi%o'n ddi-baid.' 'Ydach, mi wn.

Y bore yma, yn y - y siwt garchar yna, mae'n anodd dweud mai merch ydach chi.' Cuchiodd Lisa yn ddig am iddo siarad mor blaen.

Mae yna lot o gicio yn y stori hon ac os ydach chi ddim yn licio cicio peidiwch â darllan gam ymhellach.

Mae Robert Graves yn dweud pa mor unig y gallwch chi fod os nad ydach chi'n deall yr iaith mewn gwlad dramor, ond, i griw newyddion teledu, mae'r unigrwydd yna'n gallu bod yn gyfforddus unig, achos dydych chi ddim yn uniaethu'ch hunan â'r sefyllfa.

Mae'r cwestiwn tymhorol "Ydach chi wedi clywed y gog eleni?" yn rhoi'r argraff ein bod yn weddol hyddysg â mudo blynyddol yr adar.

Os nac 'ych chi wedi anadlu naws a sawr y glowr yn eich ffroenau chi, os nac ydach chi yn gwybod fel yr oedd yr hen dipiau glo yn chwysu yn yr ha', fedrwch chi ddim sgrit`ennu amdano." Roedd chwaer y dramodydd, Letitia Harcombe, a gymerodd ran y butain, wedi dweud ei hun tod y ddrama' n agos at y gwir a i bod yn gwybod am deuluoedd a oedd mewn sefyllfa debyg.

Diawcs, PC Llong, ydach chi yn y farchnad am 'chydig o rew Rwsaidd?

Mi ydach chi'n credu hynny, on'd ydach, Miss Edwards?'

Mi faswn i wedi disgwyl i un o'r staff o leia' holi 'helô, pwy ydach chi?' Mi fydda' i'n mynd yn ôl atyn nhw a holi pam fod hyn wedi digwydd.

Mae'n siŵr ei fod o, os ydach chi'n un o'r criw ac yn rhan o'r hwyl.

"Beth ydach chi'n feddwl ydach chi'n ei wneud, ddyn, yn dod yma yn oriau mân y bore fel hyn, ac yn gweiddi dros y lle i gyd!" gwaeddodd arno.

~ iolen stopiodd i herio'r hen gyfeillion a orweddai yno trwy weiddi 'Dowch allan rwan os ydach chi isio paffio efo fi fel roeddach chi'n gneud erstalwm!

Dwn i ddim os ydach chi wedi sylwi hefyd ond mae bellach yn ymddangos yn ddoethach i baratoi ar gyfer datganoli yn hytrach na chanoli grym.

ydach chi'n ei chael hi Sarjant?

Byrdwn y gân ydy bod "hunaniaeth" yn bwysig inni gyd beth bynnag fo'n tras - yn enwedig os ydach chi'n Gymro.

"Mi'r ydach chi wrth eich bodd ar yr ynys, mi wn," meddai Dad, "ac mae gen i fwy o le na neb i fod yn ddiolchgar i'r lle.

"Ydach chi'n gwerthu pys, 'y ngenath i?" medda fi.

'Pa floda ydach chi isio?' 'Fasa well i mi ddod allan i weld?'

Does neb yn licio cael y drefn o flaen pobl eraill, ond mae'n waeth pan ydach chi'n dri deg pump, a'ch plant yn gwrando.

Wedi'r cwbl, rheolwr ydach chithau, a sbiwch ar y gwahaniaeth rhyngom ni.' Cyn gynted ag y gwelodd ei wên ddiog, sylweddolodd ei bod wedi dweud y peth anghywir.

Gawsoch chi eich ethol gan y bobl yr ydach chi'n eu cyflogi i'r swydd.

Ydach chi'n deall?" Roedd ymdrech Rees i gadw ei dymer i'w glywed yn amlwg yn ei lais.

Os ydach chi eisiau cop mae posib ei gael o siop Recordiau Spillers, Caerdydd neu drwy ei archebu am £1.50 a s.a.e. gan Brechdan Tywod, 8 Stryd Leopold, Caerdydd CF24 OHT - sieciau yn daladwy i Brechdan Tywod.

`Be' ydach chi'n feddwl, Harri?' ebe Ernest.

OS ydach chi mewn gwirionedd ar ben eich hun, tydach chi ddim siwr, beth bynnag yw eich cred...

Dydd Gwener, Mawrth 9, 2001 Os ydach chi'n llwgu am gerddoriaeth Gymraeg, a hwnnw'n dda, yna dyma'r risêt i chi.

'Ydach chi' Bron na theimlai Lisa ei fod yn ei chyffwrdd yn ymosod arni'n gorfforol.

"Ydach chi wedi trafod hyn efo Breiddyn?" gofynnais, braidd yn ofnus yn frysiog.

'Oedd yn y diwedd,' meddai ar y Post Cyntaf. 'Mae bob amser yn anodd pan ydach i lawr i ddeg dyn.