Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ydan

ydan

'Mi ddaethon ni yma i wneud job o waith a dyna ydan ni wedi'i wneud,' meddai.

Wedi'r cwbl, os ydi'r Beibl yn dweud bod 'Oen Duw' yn gallu gwneud 'hyd yn oed i'r gwynt a'r môr ufuddhau iddo', pwy ydan ni i feddwl mai dim ond ar gyfer dynol ryw y crewyd neges y Nadolig.perygl yn sbaen bob eynon tud.

Mi oedd Golwg yn iawn ar un mater - mi ydan ni'n cael ein hynysu.

Tybed ai wedi callio'r ydan ni, ynte wedi gostwng y safonau?

'On'd ydan ni'n greulon?' Rhoes Rhodri blwc sydyn i glust ei wraig.

'Rhaid i ni ddechrau rwan os ydan ni am wneud rhywbeth ohoni.

Fel y bu myrdd o ganeuon poblogaidd yn dweud ers canrifoedd; yr ydan ni i gyd yn chwilio am rywun i'w garu.

Y peth pwysicaf y gallwn ni ei wneud rwan yw parhau gyda'n polisïau a'n hymgyrchoedd, gan wybod fod yr hyn yr ydan ni yn ei wneud yn mynd i newid pethau.

"Yr ydan ni'n ddiolchgar iawn i chi am yr ŵydd, Huw Huws," ebr y misus, ar Iol i'r gŵr hirwyntog hwnnw eistedd i lawr drachefn.

"O ydan," medda hi, ac mi estynnodd bacad i mi o ryw gongol "Does arna id ddim isio pacad cyfa," medda fi, "dim ond un." "Un!" medda hi fel 'na, a gwneud rhyw lygadau.

'Mewn ffair ydan ni!' atebodd Geraint yn hwyliog.

Mi fasa dwy gêm yn erbyn Celtic yn ein cael ni allan o'r twll ariannol bregus yr ydan ni ynddo fo.

Hwyrach mai gwastraffu'n hamser ydan ni.'

Eto, dwin dal i gredu nad ydan i wedi gweld y gorau o Ffrainc.

Dringodd nifer o'r morwyr i lawr atynt, penderfynodd y capten ac Ibn eu bod hwythau hefyd ag awydd rhoi troed ar dir sych wedi wythnosau ar fwrdd drewllyd y llong a blas yr heli ar bob dim: 'Lle ydan ni?' Ibn ofynnodd y cwestiwn wrth wylio'r lan yn nesa/ u: 'Tuscani.' Atebodd un o'r morwyr cyn ychwanegu: 'Dwi'n meddwl.' Ond doedd Ibn ddim callach.

Ac mi'r ydan ni'n mynd i chwilio beth sydd yn y coed dros yr afon, yn tydan Rhodri?

A dyna ydan ni'n ei wneud, a dwi'n gweld fod tor-cyfraith dan unrhyw amgylchiadau ddim yn dderbyniol.

Ond yr ydan ni'n lwcus o gael ein cynrychiolwyr etholedig efo ni o hyd yn dal yma ar waetha pawb a phopeth 'dan ni yma o hyd, o hyd, pa hyd, o Dduw, pa hyd y mae'n rhaid i ni eistedd yn llywaeth a sbio arnyn nhw fel hyn yn mynd dros y geiria, yn sbio ar y geiria caled du ar y gwyn llyfn, ac yn llyfnhau'r ffordd fel hyn i wneud lle i'r dim byd fydd i fod i'n gwarchod am y chwarter canrif nesa'/tan bydd yr iaith wedi marw.

Mae yna ddigwyddiadau wedi bod lle'r ydan ni wedi rhoi'r camera i lawr - ond, wrth gwrs, dydi hynny ddim yn eich gwneud chi'n ddyn camera newyddion da iawn.

Mae pobol wedi bod yn dweud ei fod dipyn bach yn hen ond mae dawn sgorio goliau ganddo fe a dyna ydan ni eisiau - fe fydd en gaffaeliad i Abertawe.

'Pwyntiau ydan ni eisio rwan.

Pam ydan ni yma?) yn hytrach nag yn trafod yn ymenyddol broblemau cymdeithasol a la Ibsen.