Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ymagwedd

ymagwedd

Dyna o leiaf y rheswm a roddai fy mam am ymagwedd anghariadus ei thad tuag ati.

Yr oedd yr ymagwedd hwnnw, meddid, yn rhyddhau dyn oddi wrth lyffetheiriau ymadroddion traddodiadol crefydd.

Y pendilio rhwng y ddau begwn - Natur a Phersonoliaeth - sy'n esbonio'r cyfnewidiadau yn ymagwedd y cyhoedd at wyddoniaeth a gwyddonwyr.

Gwelodd rhai y 'rhywbeth' hwnnw yn nhermau athroniaeth wleidyddol, ond roedd eraill yn meddwl amdano yn nhermau'r pwysigrwydd i feithrin y meddwl gwyddonol tuag at bopeth - yr ymagwedd a grisialwyd yn y geiriau, 'oni chaf weled .

Cafwyd tystiolaeth debyg am ymagwedd y Lluoedd Arfog tuag at y Rhyfel gan gaplaniaid pob enwad fel ei gilydd.

Wrth gydnabod dilysrwydd patrwm crefyddol aelodau o'r Lluoedd Arfog, a'r difrawder a fynegwyd yn eu hatebion i'r holiadur, ychwanegodd Gwenan Jones mai'r un oedd ymagwedd yr ifanc nad oedd yn y Lluoedd.

Y mae meithrin ymagwedd Ewropeaidd hefyd yn rhan o ddymuniad y Cyngor.

Dylai'r ymagwedd hon sicrhau cysondeb ag egwyddorion a phwrpas y Cynllun gofal Cymdeithasol trwy gynnwys y Fforwm Cynllun gofal cymdeithasol yn y penderfyniadau ar ddyrannu.

Ond er mor syml y rhediad mae'r manylion a gynhwysir a'r awyrgylch a gre%ir yn cyfrannu at ddatblygiad y stori oherwydd trwyddo rhed llinyn beirniadaeth o gymeriad Geraint yn ei ymagwedd a'r math o ddifyrrwch sy'n mynd â'i fryd.