Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ymatebodd

ymatebodd

Fe ymatebodd - - drwy ddweud fod TAC wedi rhoi cyfrifoldeb hyfforddi i Cyfle ac ei bod hi'n teimlo fod y cyfeiriad yn gywir, y deialog yn gyson ac ail hyfforddi ar gyfer technoleg newydd yn ran o'r polisi hefyd.

Ymatebodd y Prif Swyddog Technegol ei fod yn gwerthfawrogi'r sylwadau ac y canolbwyntid yn ystod y ddwy flynedd nesaf ar y gwaith sydd yn aros i'w wneud ar y stoc tai.

Ymatebodd y cenedlaetholwyr mewn dwy ffordd i ergyd farwol y bleidlais nacaol, ymgyrchu o blaid cael y bedwaredd sianel i Gymru ac ymgyrchu yn erbyn problem gynyddol y tai haf.

Ymatebodd CiF

Ymatebodd Dafydd Thomas i'r ddogfen drafod ar y Ddrama Gymraeg a chyfeiriodd at hyn yn ei adroddiad.

Ymateb rhai plant i'r digwyddiad hwn fu crio ond ymatebodd un o ferched y dosbarth trwy ysgrifennu darn i ddisgrifio'r amgylchiad.

Fel ergyd ymatebodd Harris: Aaa, Miss Norwy.

Rhaid talu teyrnged i'r Cyngor Darlledu am y ffordd yr ymatebodd i sialens yr ymchwiliad i ddarlledu a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig.

Nid ymatebodd Gareth, ac wedi taflu golwg sydyn ato, trawodd Adam ef unwaith eto cyn ymbalfalu am y llyw wrth i'r car sgrialu o amgylch cornel siarp yn y ffordd.

Ond ymatebodd William Owen (Pughe) yn wahanol.

Ymatebodd y Llywodraeth Brydeinig naill ai drwy reolau llym, er enghraifft ar lygru afonydd, neu drwy gynnig cytundebau i warchod naill ai ardaloedd arbennig - fel yn yr ESA neu i warchod adnoddau arbennig megis gwrychoedd, llynnoedd, coedwigoedd (e.e.

Roedd lefel uchel iawn o gydsyniad ymysg y rhai a ymatebodd ynghylch holl drywyddau'r ddogfen ymgynghorol.

Dywedodd y mwyafrif a ymatebodd i'r holiaduron ar ddiwedd y gwyliau iddynt fwynhau eu hunain a chael y gweithgaredd yn un buddiol dros ben.

Ymatebodd Cymdeithas yr Iaith drwy anfon y llythyr canlynol i herio ei sylwadau.

Er bod 18% o'r rhai a ymatebodd yn eu hystyried eu hunain ar hyn o bryd yn rhugl, dywedodd 3% arall iddynt fod yn siaradwyr Cymraeg rhugl yn y gorffennol.

Ymatebodd ffermwyr yn frwd i'r anogaeth economaidd hon ac erbyn hyn mae PAC