Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ymchwiliad

ymchwiliad

Mae nifer o'r rhaglenni hyn yn adlewyrchu cryfder BBC Cymru o ran newyddiaduraeth materion cyfoes, ac roedd hyn yn amlwg trwy gydol y flwyddyn gyda chyfraniadau i ddarllediadau ar radio a theledu o ddigwyddiadau megis yr Uwch-gynhadledd Ewropeaidd yng Nghaerdydd, a phrif raglenni dogfen ar y teledu megis Place of Safety, am yr ymchwiliad i gam-drin plant yng Ngogledd Cymru, ac In The Red Corner, a ddilynodd gystadleuaeth arweinyddiaeth y Blaid Lafur yng Nghymru.

Cynhelir ymchwiliad i'r ddamwain yn Râs Fformiwla 1 gynta'r tymor yn Melbourne.

mae'r ymchwiliad i honiadau o drefnu canlyniadau gemau criced wedii ohirio am ddeuddydd gan y Barnwr Edwin King.

Rhoddwyd bwriad yr holl ymchwiliad mewn geiriau sydd wedi dod yn enwog:

Y prif broblem oedd dull yr ymchwiliad; eisoes bu sawl ymdrech i ddarganfod gweddillion llongau yn aflwyddiannus oherwydd y cerrynt cryf a maint y Swnt ei hun.

Aethpwyd â phlant Mrs Roberts, oedd yn arfer byw yn ardal Wrecsam, hefyd i'r ysbyty a dechreuwyd ymchwiliad yn syth gan yr Heddlu sydd wedi slarad gyda gweithwyr a phreswylwyr y lloches.

Yr Adroddiad ar yr ymchwiliad cyhoeddus i lofruddiaeth Stephen Lawrence ym 1993 yn cyhuddo'r Heddlu o fwnglerwaith a hiliaeth.

Rhaid talu teyrnged i'r Cyngor Darlledu am y ffordd yr ymatebodd i sialens yr ymchwiliad i ddarlledu a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig.

Roedd yn siarad â chynulleidfa fodlon a deallus a pharod i gytuno, er bod ambell un, mae'n siwr, yn ystyried bod ymchwiliad pellach yn ddianghenraid, gan mor ddigwestiwn oedd y ffeithiau eisoes yn ymddangos.

Erbyn hyn mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn cynnal ymchwiliad.

Mae Awdurdod y Palesteiniaid wedi dechrau ymchwiliad i'r digwyddiad ac yn gofyn i'r Israeliaid beidio ymateb fel na fydd y sefyllfa'n gwaethygu," meddai llefarydd.

Cyflwynodd Mabon a Ffederasiwn Glowyr De Cymru dystiolaeth fanwl am weithredoedd bwystfilaidd y polîs, ond yn wastad cawsant ateb pendant a boneddigaidd oddi wrth Churchill: 'Na', nid oedd sail ddigonol i gyfiawnhau cynnal Ymchwiliad Cyhoeddus.

A wna un o'n hathronwyr ymchwiliad iddi, a chymhwysiad ohoni at ein problemau ni yng Nghymru?' Yn ddiarwybod i Jenkins, efallai, yr oedd y gwaith hwnnw eisoes ar droed.

Fe allai'r pump gael eu gwahardd am oes os bydd yr ymchwiliad yn eu cael nhw'n euog.

Choelia i byth na fyddai gwneud ymchwiliad seicolegol i rai o'r bobol yma'n beth diddorol iawn.

Roberts; 'roedd ef a Dr Oswald wedi gwneud ymchwiliad trwyadl i'r mater a dod i'r casgliad nad oedd dim o'i le yn Maulvi Bazaar mewn gwirionedd.

Pe bai angen, gellid cynnal ymchwiliad cyhoeddus gan archwiliwr annibynnol, a byddai ei argymhellion ef yn cael eu hystyried gan yr ysgrifennydd gwladol, pan ddaw yn bryd gwneud y penderfyniad terfynol.