Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ymchwiliadau

ymchwiliadau

Dydy'r Asiantaeth ddim am wneud sylw nes y bydd ei ymchwiliadau wedi dod i ben.

Llewelyn Williams o Goleg y Trwyn Pres ar y Ficer Prichard), a chymaint o wir hanes yr amser fu sydd i'w gael mewn cymdeithas fel hon wrth wrandaw ffrwyth ymchwiliadau rhai eraill; a phan feddylier fod tro pawb ohonom i chwilio drosto'i hun, ni raid petruso dywedyd fod dibenion gorau'r gymdeithas yn cael eu hateb yn llwyr".

Bellach daeth yn bosibl, diolch i ymchwiliadau'r diweddar Emyr Gwynne Jones, Dr Geraint Bowen a Dr Geraint Gruffydd i wneud amgenach cyfiawnder ag ymdrechion yr ychydig Gatholigion a sylweddolai bwysigrwydd mynegi eu hargyhoeddiadau trwy gyfrwng y Gymraeg.

YMCHWILIADAU: MYND I'R AFAEL GRAFFIAU Anne Goldsworthy, Rod Watson Gol.

Mae'r dyn 54 oed wedi'i wahardd o'i waith tra bod ymchwiliadau'r heddlu yn parhau.

Mae'r arbrofion yn ddiogel, ond wrth i chi ddarllen y llyfr a thrio'ch llaw ar yr ymchwiliadau, mae'n rhaid i chi fod yn ofalus.

Cwynion ac Ymchwiliadau

Yr oedd ei ymchwiliadau i lenyddiaeth yr Oesoedd Canol wedi ei arwain i synio am gelfyddyd fel disgyblaeth:

Ymchwiliadau