Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ymddeoliad

ymddeoliad

Gwelais frawddeg: "Hyd ei ymddeoliad cynnar gwasnaethodd ar Staff Banc y Barclays".

Wedi'r holl son am ymddeoliad rhai o'r prif chwaraewyr ym muddugoliaeth Cymru dros Ffrainc ddydd Sadwrn - mae'r sylw yn troi at olynwyr i chwaraewr allweddol fel Robert Howley, Scott Gibbs a Neil Jenkins.

Dros y misoedd diwethaf bu newid wrth y llyw, yn dilyn ymddeoliad Geraint Talfan Davies.

Bydd colled fawr ar ei ol a dymunwn yn dda iawn iddo ar ei ymddeoliad.

Dymunaf ddiolch yn fawr iawn i bawb a anfonodd gardiau a rhoddion i mi ar achlysur fy ymddeoliad.

Dymunwn ymddeoliad hapus iddo ef a Gwenda.

Lloyd George yn cyhoeddi ei ymddeoliad o'r senedd.

Ar wahân i gyfnod byr o ymddeoliad o fyd gwleidyddiaeth yn yr wythdegau, mae Chretian, sy'n hanu o deulu dosbarth gweithiol yn Que/ bec, wedi bod yn rhan o'r dodrefn gwleidyddol yn Ottawa ers dyddiau P.I

Bol buwch ddu go golledig oedd ymddeoliad y ser a'r lleuad dan gymylau trymion y gaeaf hwn ar ei egraf.

Dymunwyd yn dda i Mrs Jones gan obeithio y caiff flynyddoedd lawer iawn o ymddeoliad hapus gyda Mr W H Jones ei phriod a ymddeolodd tua blwyddyn yn ol.

Maen rhaid i'r Arolwg Blynyddol ar gyfer 1999/2000 ddechrau gyda theyrnged i Geraint Talfan Davies ar ei ymddeoliad fel rheolwr, yn dilyn ymron i ddegawd fel pennaeth BBC Cymru.

Dymunwn yn dda i Wyn Lunt, ar ei ymddeoliad o Ysgol Dolgarrog, ac anfonwn ein cofion at ei briod, Dorothy hefyd.