Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ymddiswyddo

ymddiswyddo

Nifer o brif gomiwnyddion y gorllewin yn ymddiswyddo mewn protest.

Macmillan yn ymddiswyddo fel Prif Weinidog, ac Alec Douglas-Home yn ei olynu.

Yn y cyfarfod hwn fe alwodd y Gymdeithas am rywun oedd yn siarad Cymraeg i reoli'r adran addysg ac ar i'r cyngor ail-edrych ar y polisi iaith gan gyda'r bwriad o wneud y Gymraeg yn iaith weinyddol y Cyngor.Yn wir mae Meryl Gravell wedi mynd mor bell a dweud ei bod yn barod i ymddiswyddo os na lwyddith hi i weithredu'r gofynion hun.

Oherwydd bod nifer o bobl ifanc asgell chwith wedi ymuno â Phlaid Cymru wedi Penyberth penderfynodd Saunders Lewis ymddiswyddo o'r llywyddiaeth am na fyddai Cymru yn derbyn arweinydd Pabyddol.

Cynhyddu mae'r pwysau arno i ymddiswyddo.

Edwina Currie yn gorfod ymddiswyddo wedi iddi ddweud fod y rhan fwyaf o wyau wedi eu heffeithio gan salmonella.

Richard Nixon yn cael ei orfodi i ymddiswyddo wedi achos Watergate, Gerald Ford yn ei olynu yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.

Ramsey MacDonald yn ymddiswyddo oherwydd afiechyd; Stanley Baldwin yn ei olynu.

Churchill yn ymddiswyddo fel Prif Weinidog ac Anthony Eden yn ei olynu.

John Major yn ymddiswyddo a William Hague yn ei olynu.

Siôr V yn marw, Edward VIII yn frenin ac yn dod i Ddowlais i weld y miloedd di-waith ac yn dweud 'something must be done'. Cyn diwedd y flwyddyn 'roedd Edward VIII wedi ymddiswyddo oherwydd ei berthynas â Wallis Simpson.

Rhwng 1925 a 1939 ceisiodd Saunders Lewis ymddiswyddo droeon o fod yn Llywydd y Blaid Genedlaethol, hynny am resymau amrywiol a dieithriad anrhydeddus.

Jeremy Thorpe yn ymddiswyddo fel arweinydd y Rhyddfrydwyr, a David Steel yn ei olynu.

Mae hyn yn cryfhau'r dweud fel yn y gerdd sy'n difrio'r Orsedd am beidio ag anrhydeddu Sion Aubrey cyn i Emrys Roberts, fu gynt yn Archdderwydd, ymddiswyddo yn 1994.

Yn ôl Ysgrifennydd Diwylliant yr Wrthblaid, Peter Ainsworth, mi ddylai'r Arglwydd Falconer ymddiswyddo.

Roy Jenkins yn ymddiswyddo fel arweinydd yr SDP.

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw ar Brif Swyddog Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin ac Arweinydd y Cyngor i ymddiswyddo, gan eu bod wedi colli ymddiriedaeth a hyder y byd addysg yng Nghymru, ac wedi dwyn anfri ar enw Sir Gaerfyrddin fel bod pobl yn amharod iawn i weithio yn y sir.

Llesteiriwyd tipyn ar waith y grwp yn gynnar yn y flwyddyn wrth fod yr ysgrifennydd wedi ymddiswyddo.

Yn ôl datganiad y clwb ddoe, roedd Redknapp wedi ymddiswyddo am ei fod eisiau newid ar ôl bron saith mlynedd yn rheolwr y clwb.

Neil Kinnock yn ymddiswyddo fel arweinydd y Blaid Ladur.

Mae hyfforddwr tîm pêl-droed Yr Eidal, Dino Zoff, wedi ymddiswyddo.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Ramsey MacDonald yn ymddiswyddo oherwydd afiechyd; Stanley Baldwin yn ei olynu.

Mae problemau lu gan Loegr ar ôl colli yn erbyn Yr Almaen a'r rheolwr Kevin Keegan yn ymddiswyddo.

Mae Bae Colwyn wedi enwi'r amddiffynnwr Colin Caton fel chwaraewr-rheolwr newydd y clwb - ar ôl i Bryn Jones benderfynu ymddiswyddo.

Anfonwyd datganiad tebyg at Mr S gan Fedyddwyr y cylch; ac anfonodd Home Guard Llandysilio i ddweud y byddent hwythau'n ymddiswyddo oni chedwid Waldo yn ei swydd.

Ron Davies yn ymddiswyddo fel Ysgrifennydd Gwladol wedi iddo fod mewn digwyddiad 'anffodus' ar Gomin Clapham.

David Mellor, yr Ysgrifennydd Treftadaeth, yn ymddiswyddo ar ôl cael ei gyhuddo o odinebu gyda'r actores Antonia de Sancha.

Gorbachev yn ymddiswyddo.

Lloyd George yn ymddiswyddo fel Prif Weinidog.

'Wyddwn i ddim bod David yn meddwl ymddiswyddo.

De Gaulle yn ymddiswyddo fel Arlywydd Ffrainc.