Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ymhel

ymhel

Pwysleisia mai pethau diriaethol yn unig yw testun cân y bardd, ac na wedda iddo ymhel o gwbl â haniaethau.

Nid un oedd Wil i ymhel a sipsiwn.

Mae llaw'r mwnci wedi colli'r gallu hwnnw gan ei bod bellach wedi hwyhau neu ymestyn a hynny drwy ei gyson ymhel â chrogi ar ganghennau coed, a bellach ni all blaen y fawd a blaen y bys bach gyffwrdd â'i gilydd fel yn hanes dyn.

Denodd fonllefau o anghrediniaeth o du cynulleidfaoedd teledu America ugain mlynedd yn ôl drwy ymhelaethu'n ddi-lol am olchi llestri a rhyw orchwylion mundane felly nad oedd sêr fod ymhel â nhw.

Gyda'r haf bron a dod i ben, yr wythnos yma rydan ni am edrych yn ôl ar yr Wyl ola i ni, fel Gang Bangor, fod yn ymhel a hi.

Gresyn iddi fynd ar nerfau pawb gyda'i hystumiau a'i ymhel di-baid gyda'i siol.