Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ymhobman

ymhobman

Ymhobman roedd blodau gwylltion amryliw.

Darllenid cofnodion y Cyngor gyda'u hatodiadau helaeth o adroddiadau ac ystadegau gan bobl ymhobman ym myd gwleidyddiaeth.

Roedd - - yn gweld hyn yn gyson gyda'r drefn sydd yn bodoli ymhobman.

Cadwai yr ardd yn hynod o dlws, blodau o bob lliw ymhobman, y rhosys yn gorchuddio'r wal oedd yn dal y tir yn ei le, a choed acacia a blodau gwyn a phinc.

Sylwodd hefyd fod ffens uchel o weier bigog o gwmpas y lle i gyd, a rhybuddion Saesneg "PROHIBITED AREA" - "KEEP OUT!" ymhobman.

`Yr hyn yr ŷn ni'n ei garu, rŷn ni'n ei warchod.' Dyna i mi oedd hanfod y chwyldro yn Ciwba, a hwnnw'n cael ei adlewyrchu ymhobman, yn y gofal dros bobl, a thros blant yn arbennig.

Cynhaliwyd gwrthdystiadau gwrth-Ffasgaidd ymhobman.

Mae ambell broblem yn gyfarwydd i newyddiadurwyr a gweithwyr y cyfryngau ymhobman ond eu bod yn cael eu gwneud yn amlycach trwy fod mewn gwlad dramor.

arwyddion Cymraeg/dwyieithog ar hysbysfyrddau ymhobman ynghyd â manylion yn Gymraeg/dwyieithog mewn adroddiadau gwaith, cylchlythyron a phrospectws.

Yn wir, roeddwn yn cael ateb a rhywfaint o arian ymhobman, er nad casglu arian (yn unig) oedd y bwriad.

Da ni yng nghanol cyfnod felly ac mae'r aur i'w weld ymhobman o'n cwmpas ni.