Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ymlacio

ymlacio

Dechreuodd Dilwyn ymlacio wrth gael ei gefnogwyr o'i gwmpas.

Wedyn, rhwng y gwahanol silffoedd o lyfrau y mae digonedd o gadeiriau esmwyth y gall rhywun ymlacio ynddynt tra'n pori trwy lyfr.

Os am ymlacio'n llwyr, gan ddianc yn gyfangwbl o reolaeth y byd o'i chwmpas, aiff Judith o dan y tonnau gwyllt.

Ar ôl cael ein rhyddhau, llwyddodd Siwsan i ymlacio rywfaint am y tro cyntaf.

Ymlacio drwy'r prynhawn, cael galwad ffôn gan y BBC eto, cyn mynd am bryd efo Pennaethiaid yr Adran Saesneg.

Yn hytrach nag ymlacio i dderbyn yr awdur yn ei holl gymhlethdod, mae hi'n haws gwneud i bob cymeriad gyfateb i athroniaeth arbennig.

Roedd Alwyn Owens a'i wraig yn ymlacio yn eu hystafell wely yng ngwesty'r Priory ar gyrion Llundain.

Bydd ymarfer corff o gymorth i gael gwared o deimladau o dyndra ac yn eich helpu i ymlacio.

Ymlacio ychydig fely ac eistedd nôl i fwynhau.

Dywed fod pobl denau, ar y llaw arall, yn llawn tyndra ac anniddigrwydd parhaus syn ei gwneud yn amhosib bron iddyn nhw ymlacio.

Mae Carfan Datblygu Rygbi Cymru wedi cyrraedd adre ac yn ymlacio ar ôl taith lwyddiannus yn Canada.

Er bod y geiriau "Ty'd Mewn O'r Glaw" yn tueddu i fod yn ailadroddus, y mae'n gân sy'n wych o ran techneg gerddorol ac yn sicr yn un i ymlacio gyda hi.

Roedd e mewn car, ac Adam yn gyrru - neu o leiaf yn ceisio gyrru - a'r chwys yn rhedeg i lawr ei wyneb, gan lifo dros gyhyrau oedd yn tynhau ac ymlacio am yn ail.

Mae'n braf gwylio ffilm Saesneg o dro i dro er mwyn ymlacio.

Ymlacio a gwylio ffilm gyda'r nos.

Yr oedd y Pwyllgor Cyllid (ar gyfarwyddyd y Pwyllgor Gwaith, cofier) wedi dal gafael haearnaidd ar dreuliau'r wl a theimlais fod y sefyllfa yn edrych yn ddigon addawol i ganiatau rhywfaint o ymlacio.