Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ymosododd

ymosododd

Ymosododd yn hallt ar bryddest Cynan am ddefnyddio geiriau sathredig, a gwrthododd ymddangos ar y llwyfan gyda'i ddau gyd-feirniad mewn protest yn erbyn eu dyfarniad.

Gyda channoedd o gefnogwyr ymosododd ar drefi yng ngogledd ddwyrain Cymru a'u llosgi.

Gwelant dy gleddyf yn dy law a gwyddant mai ti a ymosododd arnynt.

Pan welodd gwr Aberceinciau y dieithryn cyfoethog yn dod i'w gyfarfod fe ymosododd amo a'i ladd.

Megis yr ymosododd Evan Evans ar yr Esgyb Eingl yr ymosododd Emrys ar achosion Seisnig ei enwad a mynd rhagddo i ddadlau mai'r iaith Gymraeg oedd prif fater politicaidd Cymru a chraidd ei bod, mai eilbeth oedd pob problem boliticaidd wrth hon.

Ymosododd ar ei gyd-Galfiniaid ar bwynt diwinyddol astrus ynglŷn â natur duwioldeb Crist.

Fe'i heclodd droeon, ymosododd arno yn y wasg ac ar lu o raglenni teledu a radio.

Pan ymosododd y ffyliaid yn ôl, dyma ni'n eu parlysu nhw efo'r nwy.

Yn ôl y Palesteiniaid, ychydig wedyn ymosododd hofrenyddion Israel ar ganolfan yn perthyn i warchodwyr Yasser Arafat, ond gwadu hyn wnaeth byddin Israel.

." "Fo ymosododd ar yr hen wraig honno yng Nghaer?" gofynnodd Marged.

Fe ddaw ato'i hun a dweud wrthyt mai dau o Farchogion y Goron Dân a ymosododd arno a dwyn ei arian, ond methiant fu eu hymgais i gipio'r Fodrwy a gariai ar gadwyn arian o gwmpas ei wddf.

Ar y dde ymhen hanner milltir saif fferm y Dderw lle'r ymosododd Plant Mat, yr ysbeilwyr adnabyddus o Dregaron, ar ryw ffarnwr ar ei ffordd i'r Sesiwn Fawr, a'i ladd.

Dros nos ymosododd hofrenyddion Israel ar nifer o dargedau Palesteinaidd, gan gynnwys swyddfeydd mudiad Fatah Yasser Arafat.

"Mi gyhoeddodd y radio fod yr heddlu wedi dal y sawl a ymosododd ar y wraig druan honno.

Ond rhag rhoi'r argraff fod y bai i gyd ar y darllenwyr am beidio â sylwi ar lithriadau o eiddo'r golygyddion prysur, cystal gorffen trwy ddweud fod lle i gredu i un golygydd gael ei ddiswyddo gan y BBC am gyfieithu mai haid o wenyn oedd y "buzzard" a ymosododd ar fachgen o'r Canolbarth !