Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ymroddgar

ymroddgar

Yn hyn o draethu sonnir am y gorseddau a gynhaliwyd gan y teyrngarwyr ymroddgar hyn, eu swyddogaeth mewn eisteddfodau lleol, taleithiol a chenedlaethol, a'u rhan yn neffroad diwylliannol ein cenedl ddifreintiedig.

At hyn i gyd, trosiad hyfryd y cynaeafu a thrylwyredd y cywain i ysguboriau yn y pennill olaf; nid yn unig bodloni ar fedi diwyd ond mynnu lloffa'n ymroddgar hefyd fel nad oes ronyn o weld a chlywed yn mynd ar goll.

I ni sy'n byw heddiw anodd deall ymddygiad fel hyn gan ūr talentog, ymroddgar a arloesodd mewn llawer ffordd.

Cafwyd gwasanaeth ymroddgar gan y Parchedig E.

I ni sy'n byw heddiw anodd deall ymddygiad fel hyn gan ŵr talentog, ymroddgar a arloesodd mewn llawer ffordd.

Gwyddom fod Edmund Jones, y Transh, wedi ffrwydro mewn cynddaredd yn ei ddyddiadur wrth ddarllen y fath sen ar y dynion da ac ymroddgar a oedd ar y maes cyn bod sôn am Harris.

Cofiwn amdano fel Gweinidog ymroddgar ac aelod gwerthfawr o'r Eglwys yng Nghefn Brith.

Nid yw'n rhyfedd felly iddo yn ystod ei gyfnod yn Ebeneser fod yn athro ymroddgar ar ddosbarth o'r plant hyn.