Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ymron

ymron

Mae Gwasg Gomer wedi cyhoeddi ymron ddeugain o'i lyfrau i blant, mwy nag un y flwyddyn, ac mae ganddo nofel ar ei hanner ar hyn o bryd!

Ond ymron ar unwaith gwelsant ddau ffurf yn hedfan tuag atyn nhw, un o'r gogledd ac un o'r gorllewin.

Dilynwyd clec un daran gan fflach mellten ymron ar unwaith.

Fe fu ymron i mi golli'r capel Methodus yn y cenllif yma.

O'i chymharu ag Agra, roedd stesion Delhi'n edrych yn lan pan gyrhaeddon ni'n ol heno, a'r YMCA., pan gyrhaeddais hwnnw ar ol taith wallgof trwy draffig ardal yr orsaf mewn rickshaw-peiriannol, yn ddigon croesawgar yr olwg - ymron yn aelwyd gynnes gyfarwydd.

Pan gynhaliwyd gwyl genedlaethol yn Llanbed y tro diwethaf - yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1984 - cyhoeddodd Cymdeithas yr Iaith bapur o'r enw CYMRU 2000. Ein dadl ar y pryd oedd y gallasai cymunedau naturiol Cymraeg fod wedi diflannu ymron erbyn troad y ganrif, er y byddai dros 400,000 o unigolion yn dal i siarad Cymraeg.

Dathlodd Station Road ei phen-blwydd cyntaf gyda ffigurau gwrando rhagorol - mae ymron i 90,000 o bobl yn gwrandon rheolaidd ar yr hanesion diweddaraf yn nhref ddychmygol Bryncoed.

O ganlyniad i'r cytundeb darparodd BBC Cymru ymron i 25 awr o ddarllediadau ar S4C.

Ofnwn fod Rhagluniaeth wedi dweud yn eglur nad oeddwn i fynd i'r coleg, ac os felly ei bod yn dweud ychwaneg sef nad oeddwn i bregethu; oblegid dywedasai Abel wrthyf fwy nag unwaith na ddylai un gŵr ieuanc yn y dyddiau goleuedig hyn feddwl am y weinidogaeth os nad oedd yn penderfynu treulio rhai blynyddoedd yn yr athrofa; a thybiwn y pryd hynny fod yn amhosibl ymron i Abel gyfeiliorni mewn barn.

Mae'r haul ymron diflannu ac mae rhai pobl yn dal i weithio oriau hwyr yn y caeau.

cafodd griff tomos afael ar seth harris, ei gymydog, i ddod gyda nhw, a chyda gethin ym mlaen y car gyda 'r sarsiant cychwynasant am y ffordd a arweiniai i lawr y dyffryn ymron ochr yn ochr ag afon afon.

Maen rhaid i'r Arolwg Blynyddol ar gyfer 1999/2000 ddechrau gyda theyrnged i Geraint Talfan Davies ar ei ymddeoliad fel rheolwr, yn dilyn ymron i ddegawd fel pennaeth BBC Cymru.

Yn awr, rydym allan yn y wlad eto, ond y mae hi ymron yn rhy dywyll bellach i mi fedru gweld mwy na chysgodion yn symud o gwmpas y caeau.

Ond rwy'n cofio un o'i storiau yn dda iawn : air am air ymron gan iddi gael ei thraddodi yn fy nghlyw ddegau o weithiau.

Buasai cyfrifoldeb y busnes yn cymryd fy holl amser ymron, a buasai darllen a gwneud pregethau allan o'r cwestiwn imi.

Teimlwn fy mod wedi colli fy nghyfaill gwerthfawrocaf, a hynny ar adeg pryd yr oedd fy nyfodol, a siarad yn ddynol, yn dibynnu ymron yn gwbl arno.

Ni chaniateid llysenwau, ac roedd gan bawb ymron lysenw yn y Cei.

Yn yr Almaen a Gwlad Pwyl heddiw defnyddir gwraidd betys a'r sudd ymron yn ddyddiol i hybu gallu'r corff i wrthsefyll afiechyd.