Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ymrwymo

ymrwymo

Mae'r Gymdeithas a pholisi hefyd o ofyn i bob ymgeisydd sy'n siarad Cymraeg i ymrwymo i siarad Cymraeg yn y Cynulliad.

Y mae'r Cynhyrchydd yn gwarantu yn ymrwymo ac yn cytuno y:

Rydym yn ymrwymo i weithredu gydag unrhyw gymuned sydd ag ysgol mewn perygl o gael ei chau.

'Roedd Prydain wedi ymrwymo i amddiffyn gwlad Belg rhag goresgynwyr.

Mae presenoldeb bywiog a chryf yn y meysydd hyn yn allweddol i ddyfodol y Gymraeg, ac mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ymrwymo i'r ymgyrch hon, gan adeiladau ar yr ymgyrch i Gymreigio ffonau symudol, cwmni Microsoft a chanolfannau galw.

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ymrwymo i uniaethu ag unrhyw gymuned sy'n brwydro i gadw eu hysgolion ar agor a'u datblygu fel canolfannau dysg a chyfathrebu i'r gymuned.

Yn ei Raglith cadarnheir fod y Gymuned yn ymrwymo:

'Roedd Ffrainc a Phrydain wedi ymrwymo i amddiffyn Gwlad Pwyl rhag oresgynwyr, ac aeth Prydain i ryfel yn erbyn Yr Almaen ddeuddydd ar ôl goresgyniad Gwlad Pwyl.

Dywedodd Cadeirydd S4C, Elan Closs Stephens: "Mae Awdurdod S4C wedi ymrwymo i fod yn agored ac o fewn cyrraedd y cyhoedd rydym yn eu gwasanaethu, i roi cyfrif llawn am arian cyhoeddus rydym yn ei wario ar eu rhan ac i raglenni o'r safon uchaf posibl.

"Allwn ni byth ag ymrwymo i beidio â phrotestio ar Faes yr Eisteddfod fwy nag y gallwn ni yn unrhywle arall," meddai Aled Davies.