Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ymsefydlu

ymsefydlu

Y mae'r bos yn dweud y byddai'n costio ddwywaith gymaint i ymsefydlu yn Llundain.

Felly y mae plant y ddwy flynedd gyntaf wedi ymsefydlu yno.

Yr oedd y ffrae hon braidd yn drist oherwydd yr oedd y teulu'n prysur ymsefydlu fel prif noddwyr y blaid brotestannaidd fwyaf blaengar yn Nyfed.

Deuthum i Tel-abib at y caethgludion oedd wedi ymsefydlu wrth afon Chebar, ac aros lle'r oeddent hwy yn byw; arhosais yno yn eu mysg wedi fy syfrdanu am saith diwrnod.

Daethant â'u cyfeillgarwch i helpu mam i ymsefydlu mewn pentref glofaol a oedd yn gwbl ddieithr iddi.

Chwarter y pwysau yma fydd y ceiliogod ac wedi ymsefydlu yn nes i'r môr.

Rhag ofn y gall unrhyw afiechyd gwreiddiau fod wedi ymsefydlu yn y bagiau tyfu mae'n ddoeth peidio dyfnyddio cymysgedd felly o gompost ar gyfer yr un math o blanhigion, neu eu perthnasau.

Am dri mis a mwy wedi ymsefydlu yn Llangynin, bu Euros a'i frawd iau, Trefor, yn ennill eu tamaid yn dal a gwerthu cwningod.

Groeges wedi ymsefydlu fel newyddiadurwraig yn Llundain yw Aliki.

Y mae llawer o fusnesau newydd gwahanol wedi ymsefydlu yn Swindon yn ystod y blynyddoedd diwethaf hyn.

Yna, ryw bum canrif yn ddiweddarach, daeth ymfudiad arall ohonynt cyn belled a de-orllewin Prydain ac ymsefydlu yno.

Gusanos, sef mwydod, yw disgrifiad pobl Cuba o'r rhai sydd wedi ymsefydlu ym Miami.

Pan ddaeth aelodaur Clwb Hiraeth - dynar enw maen nhw'n ei ddefnyddio yn Siapan - i gyfarfod yng nghastell Caerdydd rai blynyddoedd yn ôl - fe ddwedodd llywydd y clwb mai y rheswm fod cynifer o gwmniau Siapaneaidd wedi ymsefydlu yng Nghymru oedd y tebygrwydd rhwng yr Haiku ar Englyn, meddai Aled.

Daeth dwy arddangosfa i Ganolfan Gelf Chapter, Caerdydd - 'In Fusion' gan artistiaid o'r trydydd byd sydd wedi ymsefydlu yn Ewrop, a 'Shock to the System', yn trafod themâu cymdeithasol a pholiticaidd mewn celf Brydeinig ddiweddar.

Ers ei gyflwyniad nodedig ym mis Medi 1998 mae BBC Choice Wales wedi ymsefydlu'n eithriadol.

wedi ymsefydlu yn y tai gorau ac yn orlawn o filwyr.