Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ymylol

ymylol

o'r unedau yma yn gwerthu tocynnau i bob perfformiad, swyddogol ac ymylol.

Nid oedd darpariaeth mor gyson yn Lloegr, Ffrainc, a Gwlad Belg, ond golygai cyflwr cymharol ddatblygedig y gwledydd hyn fod canran gweddol fawr o'r plant yn cael addysg o ryw fath, er nad oedd hyn mor wir am y taleithiau ymylol fel Cymru neu Lydaw, o bell ffordd.

Daeth rhieni yn fwy amharod i dderbyn gwasanaeth ymylol ac ar wahân gyfer eu plant.

Ymdrin â phethau ymylol bywyd yr oedd hi, yr allanolion yn unig.

Mae'r bumed bennod, sy'n olrhain twf y dylanwadau newydd, yn un hunllefus ar sawl ystyr - canoli perchnogaeth yn fwyfwy a'r mynegiant Cymreig yn mynd yn fwyfwy ymylol.

Mae'n nhw'n ymylol ac eto maen nhw yng nghanol ein bywydau, labeli tuniau bwyd, sigarennau a thybaco, poteli gwin a diod, pacedi powdwr golchi, tocynnau bws, trên ac awyren, arian papur, bondiau.