Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ynddyn

ynddyn

Mae hyn i'w weld i raddau yn y gwledydd yr ydw i wedi dewis mynd i ffilmio ynddyn nhw - llefydd sydd wedi cael sylw mawr yn y newyddion, ond sylw arwynebol, a lle mae yna her i edrych yn ddyfnach .

Erys y canghennau, ac ynddyn nhw mae nerth y mudiad.

Mae'n bleser cael y cyfle i wasanaethu'r gwerthoedd yr wy'n credu ynddyn nhw." Dyna nodwedd llawer o'r cynhyrchiadau y mae ef wedi gweithio arnyn nhw yn y gorffennol, llawer ohonyn nhw ar y cyd gydag awdur y gerddoriaeth y tro hwn, Eirlys Gravelle.

Ewch i chwilio am lyfrau Cymraeg ynddyn nhw er enghraifft.

Roeddwn i'n siomedig iawn ynddyn nhw, meddai.

Er nad oes unrhyw dystiolaeth fod cotwm naturiol yn well; yr wyf i o'r farn y bydd pobl yn reddfol yn teimlon well ynddyn nhw, meddai perchen y siop.

"Doedden nhw ddim yn barod i ddatgelu'r cyfan o'u tystiolaeth a chawson nhw ddim o'u gorfodi i wneud hynny," meddai Michael Fisher, "Roedd thaid i'r rheithgor ymddiried ynddyn nhw - mae hynny'n rhoi grym anferth iddyn nhw, llawer gormod o rym."

Wedi i'r cartrefi newydd gael eu cwblhau, cynhelid pleidlais yn y swyddfeydd a'r ffatrioedd i benderfynu pwy ddylai fyw ynddyn nhw.

Sut y gellwch chi annog gwahanol rywogaethau o adar i nythu ynddyn nhw.

I blaid Cymru, mae'n gyfle i weld ai dim ond y cyd-destun Cymreig a'i helpodd yn etholiad y Cynulliad, neu a yw etholwyr yn hen ardaloedd Llafur Cymru yn ymddired ynddyn nhw i'w cynrychioli ar lefel ryngwladol.

Eglurodd mewn stori ddigri sut y mae rhai pobl yn gorfod ymateb i ryw ysfa sydd ynddyn nhw.

Ar y cyfan maen nhw'n lyfrau bwrdd bychan sy'n hawdd i ddwylo bach afael ynddyn nhw gyda digon o wrthrychau adnabyddus i'r darllenwr ieuenga.

Yr hyn sy'n gyffredin ynddyn nhw yw mai byd swreal, yn ei hanfod, yn hytrach na drych o'r byd real, yw'r byd y mae'r awdur yn ei greu i ni.

Mae am sylwi ar ein byd ni ar slant fel petae, yn hytrach nag fel rhai sy'n chwarae rhan ynddyn nhw ein hunain.

Y newyddion drwg i'r rhai hynny sy'n trio cadw llygaid ar eu siap ydi mai yn y siocled drutaf y mae'r lleiaf o galori%au achos bod ynddyn nhw fwy o gacoa a llai o siwgwr.

Dyna hefyd at ei gilydd a wnai cyfrolau cynnar Kate Roberts a DJ Williams, er fod lle'r unigolyn ynddyn nhw eisoes yn cryfhau.

`Mae digon o gilfachau i roi fy nwylo ynddyn nhw a digon o eithin yn tyfu hwnt ac yma.