Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

yorath

yorath

Bydd Yorath yn cyfarfod y Cadeirydd, Geoffrey Richmond wedi i'r clwb benodi rheolwr ag is-reolwr newydd.

Nawr fe wyddwn i, Yorath a rhai o'r chwaraewyr eraill fod Mickey yn casa/ u hedfan ac roedd 'na daith hir iawn o'n blaene ni.

Roedd Yorath yn flin of nadwy fod y rheolwr yn gwneud cymaint o ffys ac esgusion dros Mickey.

yn sicr bydd effeithiau colli'r gêm hon yn bell-gyrhaeddol a'r cwestiwn mawr sy'n codi yw'r un ynglŷn a dyfodol terry yorath.

fodd bynnag dylai'r gwaith mae yorath wedi ei gychwyn ymhlith chwaraewyr ifanc yng nghymru barhau ac y mae o, peter shreeves a jimmy shoulder am efelychu norwy sydd yn meithrin pêl- droedwyr ifanc ar gyfer y system y maent yn anelu ati.

fy marn i yw i terry yorath a peter shreeves wneud gwaith da ac y dylent, felly, gael dal ati.

Mae cyn-reolwr Cymru, Terry Yorath, wedi ei benodi yn hyfforddwr Sheffield Wednesday.

Bydd Terry Yorath yn canfod heddiw a oes dyfodol iddo fel hyfforddwr yn Bradford.

Mae cyn-hyfforddwr Cymru, Terry Yorath, wedi cytuno i adael Bradford wedi i'r clwb beidio ai ystyried ar gyfer swydd rheolwr nac is-reolwr y clwb.

Dyna a wnaeth Yorath a minne feddwl yr un peth, tybed oedd y rheolwr newydd ychydig yn nai%f?

Cafodd lan druan gêm ofnadwy yn Iwerddon ac fe gofiaf yn iawn weld y capten Yorath yn sgrechian arno am fethu gwneud rhywbeth yn iawn.

Barn Yorath a'r gweddill ohonom oedd, os nad oedd

dywedodd y rheolwr, terry yorath, bod dagrau yn yr ystafell newid hefyd.

Roedd yn ddigon i ail-gychwyn yr holl siarad am Mlke England ond fe ddigwyddodd un peth ar y daith honno wnaeth i mi, a Terry Yorath yn arbennig, synhwyro gwendid mor gynnar â hynny yn ei deyrnasiad Achos y qfan oedd i'r chwaraewyr Mickey Thomas fethu troi i fyny yn y maes awyr I hedfan allan gyda'r tîm.

hon oedd canfed gêm yorath i gymru yn ystod ei yrfa fel chwaraewr a rheolwr.

heb amheuaeth, barn y chwaraewyr yw y dylai terry yorath gael cytundeb newydd.