Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ysgrifenyddes

ysgrifenyddes

"Plumber ydi Tomi," meddai'r ysgrifenyddes pan ddaeth ati'i hun.

Y swyddogion newydd yw: Is-lywydd, Jennie Lloyd Griffith; Ysgrifenyddes, Jennie Jones; Is-ysgrifenyddes, Dwynwen Rowlands; Trysorydd, Brenda Jones; Is-drysorydd, Norah Jones.

Nid oedd neb ond Miss Jones yr ysgrifenyddes yn ei adnabod.

Yr oedd un aelod ddi-Gymraeg wedi cynnig bod yn ysgrifenyddes.

Dewiswyd yr emynau gan bwyllgor o'r gwahanol gapeli a'i ysgrifenyddes Mrs Helena Charles o Flaengarw.

Hi yw ysgrifenyddes a phrif sefydlydd y Ghost Search Society.

aeth y wraig i mewn i'r t ôl fy ysgrifenyddes, rydych chi wedi dod yma i weld betty parker.

Fodd bynnag, yr oeddwn wedi clywed fy ysgrifenyddes ac eraill o ferched Ceidwadol yn sôn am rhyw Brian Bates o Graig-y-Don yn reit aml ac ar y foment penderfynais ei argymell gan roddi fy enwebiaeth bersonol y tu ôl iddo.

Priododd Dic a Carol yn 1989 ond byrhoedlog iawn fu'r briodas gan i Dic gael affêr gyda Lisa Morgan, ei ysgrifenyddes.

Yn Wrecsam y cyfarfu a Neli Tilston Jones, ysgrifenyddes yn un o swyddfeydd y Bwrdd Trydan, a'i phriodi.

Ymddiheuriadau: Llywydd Cangen Rhosgadfan, Ysgrifenyddes Cangen Bangor ac Ysgrifenyddes Cangen Llanrug.