Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ysgydwodd

ysgydwodd

Y chi'ch dau', ac ysgydwodd ei phen.

Ysgydwodd Lewis ei ben yn ddigalon.

Ar ei fynediad i'r ystafell gafaelodd yr Yswain yn ei law, ac ysgydwodd hi yn galonnog a chroesawgar, a datganodd ei ofid am ei golled, a'i lawenydd am nad oedd Harri wedi derbyn niwed, a dywedodd yn ddistaw yn ei glust: `Oni bai mod i'n gwybod fod ti wedi cael llawer o arian ar ôl dy dad, mi f'aswn i yn dy helpio di i neud y golled i fyny.

Effeithiodd y ddau ragrithiol hynny yn fawr ar feddwl y bachgen chwe mlwydd oed, fel nad ysgydwodd yn llwyr byth oddi wrth yr argraff roisant arno.

Ysgydwodd Siân ei ben yn araf.

Ysgydwodd Snowt ei ben.

Ysgydwodd Bedwyr ei bem gan ddifaru na fyddai wedi aros yn y carchar, yn lle ymuno â'r ddau benbwl.

Dim ond ffŵl fu'se'n credu'r un gair mae hwnna'n ddweud." Ysgydwodd ei gŵr ei ben.

Ysgydwodd y coed ac o'u canol camodd dyn cydnerth mewn siaced a chap o frethyn brown.

'i cheg yn dechrau glafoerio trodd y bocs crwn yn ofalus ar ei ochr, ac ysgydwodd y darnau arian allan i'w llaw chwith.

Ysgydwodd Bob ei gynffon mewn croeso a chododd ar ei draed yn barod i gychwyn.

Ysgydwodd y ddau eu pennau.

Ysgydwodd ei llaw yn rhydd a throi ymaith.

Ysgydwodd Andrews ei ben.

Yna ysgydwodd ei ben yn arwyddocaol.