Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ystyriwch

ystyriwch

gweithred o drosedd yw pob rhyfel, gan gynnwys rhyfel amddiffynnol, a phan eir i ryfel, meddai, ystyriwch hyn am funud : yn ôl pa safon neu wrth pa fesur yr ydych am reoli eich dialedd fel na fydd yn gallu bod yn fwy na'r union daliad sy'n ddyledus ichwi am yr hasliau a dreisiwyd neu'r anrhydedd a sarhawyd ?

Ystyriwch faint of ysgolion sydd yn eich ardal leol sydd yn llai na hyn.

Ystyriwch wedyn fod y Rhos yn fwy o ran poblogaeth ac adnoddau artistig na'r Wyddgrug.

Ond ystyriwch dynged jygiau.

Ystyriwch unrhyw faterion ymarferol a allai gael effaith ar eich lleoliad:

Ystyriwch fesuriad mor syml a mas, neu bwysau.

Ystyriwch yr englynion a'r straeon digrif fydd yn dibynnu ar air Saesneg am eu hergydion.

Ystyriwch ymuno a chlwb colli pwysau neu hyd yn oed drefnu grŵp eich hun.

Gellid cyfiawnhau pob un o'r dadleuon hyn ond ystyriwch am eiliad un o ganlyniadau gweithredu argymhelliad y Comisiwn.

Ystyriwch brifysgolion y Swistir, a Ghent a Louvain yng ngwlad Belg.

Ystyriwch hyn: os megir cywion hwyaid o dan iâr, yr iâr honno yw eu mam ac fe'i dilynant i bobman gan ddibynnu arni'n llwyr am eu cynhaliaeth a'u diogelwch; serch hynny, yn gwbl groes i ymddygiad yr iâr, ni ellir rhwystro'r hwyaid bach rhag mynd i ddŵr a nofio ynddo.

Ystyriwch fater Cwm Tryweryn a Chapel Celyn.