Index: Tryfanwy (John Richard Williams) (1867-1924)

Diwedd Blwyddyn

Author: Tryfanwy (John Richard Williams) (1867-1924)

Contributed by: David Wood

Medraf ganu ffarwel
  I'r mynyddoedd mawr;
Medraf beidio disgwyl
  Tlysni'r hwyr na'r wawr.

Nid oes arnaf hiraeth
  Am na choed na lli;
Ac nid ydyw'r Gwyliau
  Fawr o bwys i mi.

Er nad wyf ond ifanc,
  Gwn am waetha'r byd,
Ac mi fedraf ganu
  Ffarwel iddo i gyd -
   Medraf, unrhyw bryd.

Nid yw tragwyddoldeb
  Yntau'n poeni 'mron -
Pam yr ofnaf hwnnw
  Mwy na'r foment hon?

Ond mae arnaf arswyd
  Canu'n iach ag un, -
Arswyd gadael honno
  Yn y fath fyd ei hun.

O, na fedrem groesi
  Freichfraich dros y lli,
Minnau'n marw'r marw
  Bennwyd iddi hi -
  F'annwyl unig i!