Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

amwythig

amwythig

Gweddnewidiwyd y gêm gan ddiffyg disgyblaeth difrifol Nigel Jemson, capten Yr Amwythig, a gafodd ei hel o'r maes eiliadau cyn yr egwyl.

Mae'r ddrama gerdd yn seiliedig ar hanes y dywysoges heledd, chwaer y tywyssog Cynddylan a'u cartref ym Mhengwern (Amwythig heddiw) tua'r chweched i'r seithfed ganrif.

Bu yng Ngholeg Technegol Bangor a threuliodd dair blynedd yn yr Amwythig a Thelford.

Erbyn hyn mae Janet mewn swydd gyfrifol yn Ward Orthopeadig Ysbyty Telford yn Swydd Amwythig a dymunwn yn dda iawn iddi yn y dyfodol.

Yma teithiodd via swydd Amwythig a Gwent i Fryste a Sir Ham a Chaerfaddon, &c.

Margaret yn fy llusgo i weld arbenigwr yn yr Amwythig.

Mae gêm Caerdydd yn erbyn Yr Amwythig heno wedi'i gohirio.

* * * * * STRATEGAETH MARCHNATA Rhai sylwadau:-WS Rydan ni'n marchnata i'r Dwyrain (Amwythig).

Er mor agos at fy nghalon yw'r wlad - ac ni fynnwn er dim fyw yn unman arall - byddaf ar brydiau'n teimlo fy maich yn ysgafnhau wrth deithio tua'r dwyrain a chael rhodio daear gysurus Henffordd neu Amwythig.

Gwr o blwyf Paston, sir Amwythig, oedd Sieffre Parry, Rhydolion.

Dychwelais innau i'r Amwythig i weld yr arbenigwr ynglŷn â'r cefn am y tro olaf, gobeithio.

Daeth Beti yn ôl i Gwmderi a 'dyw hi ddim wedi dychwelyd i'w chartre yn yr Amwythig byth wedyn.

Y diwrnod wedyn, dydd Sadwrn y cyntaf o Ionawr yn Amwythig, cyfarfu'r Rhyddfrydwyr.

Byddech yn meddwl fod trafficwyr caethion gwynion yn llechu yng nghysgod pob drws siop yn Amwythig.

Mae Saesneg Swydd Amwythig wedi treiddio i fyny.