Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

anfantais

anfantais

Roedd gan Eds un anfantais fawr, sef ei fod yn gloff.

Anfantais y dulliau rheiny, wrth reswm, yw'r braster.

Ond os yw am fod yn awdurdod ar ffermio rhaid cydnabod mai anfantais dybryd fyddai hynny.

Yn gyffredinol nid yw'r rhagolygon ar gyfer datblygu cynlluniau fydd yn cael ei ariannu trwy'r Strategaethau Cymru gyfan ar gyfer Anfantais Meddwl yn edrych yn ffafriol.

Ddylai'r un gamblwr fyth fenthyg arian i gamblwr arall felly, neu bydd yn chwarae o dan anfantais.

Rhaid gwneud yn siwr nad oes neb yn teimlo dan unrhyw fath o anfantais pan yn siarad Cymraeg yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Ond hyd heddiw yr wyf yn ei theimlo'n anfantais na bawn wedi cael cwrs coleg cyflawn mewn athroniaeth oherwydd yr wyf yn ofnus iawn o hyd wrth drafod syniadau athronyddol...

Mae hynny wrth gwrs yn anfantais ac yn wendid difrifol, yn arbennig felly ymhlith y bechgyn trwm.

Tir hesb, anial ydy maes anfantais meddwl i'r rhelyw o feddygon, heb fawr o gyfle i wneud strôc nac i ymarfer yn breifat.

Ond mae gynnoch chi un anfantais fawr iawn.

bod gan bobl ag anfantais meddwl yr hawl i gael eu trin fel unigolion; a

Wrth drin y deunydd hwn yr oedd yn medru ymarfer crefft y nofelydd yn feistrolgar, ond hyd yn oed yn y fan hon fe weithiai o dan un anfantais fawr.

Dywedodd Haf Elgar sy'n arwain ymgyrch ddarlledu y Gymdeithas,'Yr ydym yn gwneud y cais hwn am gyfarfod yn dilyn derbyn nifer o gwynion llafar ac ysgrifenedig oddi wrth aelodau'r Cynulliad sy'n dweud eu bod o dan anfantais os siaradant Gymraeg.

Mae'n wir ei fod wedi dechrau siafio, ond roedd rhaid craffu cyn gweld hynny; a ta beth, roedd y ffaith fod ganddo blorod yn anfantais fawr.

Mae hi'n anodd penderfynu mewn gwirionedd os mai mantais ynteu anfantais ydyw'r ffaith fod nifer o'r caneuon hyn wedi cael eu chwarae'n gyson ar raglenni Radio Cymru ers dros flwyddyn bellach.

Ond, yr hyn sy'n wahanol am y gweithwyr hyn yw eu bod i gyd dan anfantais meddwl.

bod gan bobl ag anfantais meddwl yr hawl i dderbyn cymorth ychwanegol gan y gymuned leol a'r gwasanaethau proffesiynol er mwyn sicrhau eu bod yn datblygu i'w llawn potensial.

Mae anfantais arall yn perthyn i'r ffilm sydd cael ei chyfyngu yn gyfan gwbl bron i faes addysg.

Mae cryn dadlau wedi bod o du rhieni a darparwyr y gwasanaethau, yn ogystal â chan y bobl ag anableddau eu hunain, ynghylch pa dermau fyddai'n dderbyniol a chawsom blethora o dermau: anhawsterau dysgu, o dan anfantais, ag anfanteision, arafwch datblygol, datblygiad gohiriedig.

Darparwyd y cynllun cyntaf o dan Strategaeth Cymru Gyfan ar gyfer Pobl ag Anfantais Meddwl.

bod gan bobl ag anfantais meddwl yr hawl i fyw bywydau normal yn y gymuned;

Yr anfantais fawr wrth ddewis bod yn ofalus yw y gall rhywbeth fod o'i le ar y camera neu ar lefel y golau a ganiatawyd i'r camera ac y byddai gweld hyn yn y fan lle tynnwyd y ffilm yn arbed siwrnai ddrud arall i'r wlad, pe bai hynny yn bosibl hyd yn oed.