Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

anghrediniaeth

anghrediniaeth

Tydi, a Thydi yn unig, sy'n gallu eu symud o dywyllwch anghrediniaeth i oleuni dy Deyrnas.

Yn nyfnder ac eithaf anghrediniaeth mae'r amser i Dduw roi ffydd, a phan fo dyn wedi methu y mae Duw yn ymddangos.

Ai siarad ar ei gyfer yr oedd Williams Pantycelyn pan ysgrifennodd yn Drws y Society Profiad, "yn nyfnder ac eithaf anghrediniaeth yw yr amser i Dduw roi ffydd, a phan fo dyn wedi methu mae Duw yn ymddangos"?

Prifathro Coleg Diwinyddol y Methodistiaid Calfinaidd startslyd wedi bod yn fy 'sgidiau i, ag anffyddiaeth yn f'ysu ac anghrediniaeth yn fy llethu!

Ta beth, ar y stryd yng Nghaerfyrddin y clywais i lanc ifanc yn dweud gydag anghrediniaeth yn ei lais wrth un arall: Ma fen i wneud e ym mhobman.

O weld fy anghrediniaeth, prysurodd ei bartner i'w gywiro mai wedi eu gwerthu i gyd roeddan nhw.

A hynny, mentraf ddweud, o hirbellter anghrediniaeth neu amheuaeth ddiddorus.

Denodd fonllefau o anghrediniaeth o du cynulleidfaoedd teledu America ugain mlynedd yn ôl drwy ymhelaethu'n ddi-lol am olchi llestri a rhyw orchwylion mundane felly nad oedd sêr fod ymhel â nhw.

Cerddodd i mewn i'r lolfa ac edrych o gwmpas mewn anghrediniaeth.