Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

anghyfforddus

anghyfforddus

Erbyn hyn, mae clywed Penderecki a Stachowski yn sôn am 'orfod talu'r ffordd' yn anghyfforddus o agos i brofiad Prydain yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Chwarddodd yr arolygydd wrth weld yr olwg anghyfforddus ar Marged.

Wn i ddim a oeddech chi yn eistedd mor anghyfforddus a fi wrth wylior rhaglen deledu yna yn canu clodydd yr RSPCA ar S4C nos Sadwrn.

Mae nhw'n dweud wrthym ni nad yw'r adeiladau'n addas, neu y bydde ni'n gwneud i bobol eraill deimlo'n anghyfforddus."

"Mae nhw'n dweud wrthym ni nad yw'r adeiladau'n addas, neu na fyddai'n "dishgwl yn iawn" i ni fod yn rhywle, ac y bydde ni'n gwneud i bobol eraill deimlo'n anghyfforddus."

'Beth wnân nhw os dalian nhw ni?' 'Wnân nhw mo'n dal ni.' Roedd yna rywbeth anghyfforddus o derfynol yn y frawddeg.

Mae'n ddrwg gen i na fedra i gynnig y moethus-rwydd sy'n siwr o fod yn beth hollol naturiol i chi yn eich gwaith bob dydd.' Sgubodd bentwr o bapurau oddi ar gadair anghyfforddus yr olwg, gan ddal ei gwynt rhag iddo ddarganfod nad oedd y coesau'n wastad hyd yn oed wedyn.

Fe'm cadwyd o'm gwaith am bron pythefnos ac roeddwn yn anghyfforddus iawn ar droeon, ond wedyn fe ddiflannodd y poen yn llwyr trwy lwc.

Wrth gwrs, byddai'r cyfarfyddiad nesaf rhyngom a Bigw yn un anghyfforddus.

Symudodd Kirkley'n anghyfforddus yn ei sedd.

Bu+m yn anghyfforddus am tuag awr, ac wedyn dychwelais i'm gwely.