Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

archesgob

archesgob

Yr oedd y pedwar esgob Cymreig - a'u seddau yn Nhyddewi, Llandaf, Bangor a Llanelwy - bellach yn cydnabod uchafiaeth Archesgob Caergaint; ac yn ben ar y cwbl, wrth gwrs, yr oedd y Pab yn Rhufain (neu'n hytrach yn Avignon yn Ne Ffrainc am ran helaethaf y bedwaredd ganrif ar ddeg).

Yn wir, yn amser yr Archesgob Laud, canmolwyd y sawl a wnai hyn fel dinesydd cyfrifol a Christion da.

Dywedir iddo gael doethuriaeth mewn diwinyddiaeth yn Rhydychen a chael ei benodi'n gaplan i'r Archesgob Thomas Cranmer.

Bu llymder yr archesgob yn foddion i wneud y Piwritaniaid yn fwy ystyfnig.

Yn ffodus iawn, fel y digwyddodd, yr oedd Davies yn gyfaill agos i Matthew Parker, archesgob Caergaint, a hefyd yn bur adnabyddus â William Cecil, prif gynghorwr y Frenhines.

Rydyn ni, fel eraill, wedi bod yn hwyr i ddeffro i'r angen i wneud ein bywyd cyffredin mor ddiogel ag sydd modd i blant, meddai'r Archesgob.

Fe'i prentisiwyd yn grydd, ond yn hytrach na dilyn y grefft honno aeth yn fyfyriwr i Goleg Dewi Sant Llanbed ac oddi yno i Goleg Rhydychen, yna tua diwedd y ddeunawfed ganrif daeth yn Archesgob yr Eglwys Sefydledig yng Nghanada.

Ar ôl cael ei gyfarch gan Archesgob Buenos Aires, cymerodd ran yng ngwasanaeth y Te Deum.

Yn ôl yr Archesgob, mae'r camdrin wedi dangos fod plant ymysg aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas.

Gwyddom i Seisyll, abad Ystrad Fflur deithio i Lanbedr Pont Steffan i gyfarfod â Baldwin, archesgob Caergaint pan ddaeth hwnnw ar ei daith enwog trwy Gymru i bregethu'r Drydedd Grwsâd.

John Stonehouse, y cyn-Archesgob Ramsey, Fenner Brockway, Kim Philby a Kenneth Williams yn marw.

Y mae'n amlwg oddi wrth ei eiriau fod gan yr Archesgob gryn wrthwynebiad i'r cyfieithiadau hyn.

Daeth un o'r pedwar, Tait, Cymrawd o Goleg Balliol, ymhen amser yn Archesgob Caergaint.

Digon dealladwy oedd rhesymau'r archesgob dros ymddwyn fel y gwnaeth.

Williams, Cennad Archesgob Cymru, nad oedd gan y mwyafrif gyfalaf ysbrydol yn gynhaliaeth iddynt yn nydd y prawf.

Anghytunai'r esgob â barn Archesgob Peckham ynglŷn â hawl Caergaint i awdurdodi dros Dyddewi.

GO Williams, Llanymddyfri (Archesgob Cymru wedi hynny), Syr Ifan ab Owen Edwards, Dr Alistair McLean o'r Alban a'r Fonesig Megan Lloyd George.

O ran diwinyddiaeth yr oedd yn Galfinydd manwl - dywedir mai ef a luniodd Erthyglau Lambeth i'r Archesgob John Whtigift.