Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

arwynebedd

arwynebedd

Yn gyntaf, ymddengys smotyn bach ar y metel, a hwnnw wedyn yn tyfu ac yn disgyn i ffwrdd yn ddarnau man, gan adael arwynebedd bontydd haearn yn gwanhau ac yn dymchwel o achos rhwd, a peth cyffredin yw gweld darnau o rwd ar hen geir.

Wrth gwrs, dibynna'r dewis i raddau helaeth ar arwynebedd y tir.

Y mae'r gwaddod y mae'r afon yn ei gario wedi llyfnhau'r holl arwynebedd wrth iddo fynd dros y graig.

Mae y rhan fwyaf o ddinas New Orleans yn is nag arwynebedd y môr, ac felly rhaid i'r beddau fod uwchben y ddaear.

Ni allaf weld chwaith y gwnai rhew niwed i blanhigion glaswellt, mae defaid yn pori trwy'r gaeaf nes bydd arwynebedd y borfa yn llwm iawn, hynny yw, wedi torri'r glaswellt yn agos iawn i wyneb y pridd ond heb ei niweidio ar gyfer porfa'r tymor dilynol.

Trist meddwl fod arwynebedd y rhostir arbennig wedi ei gwtu%o efo coed, a chynllun adennill porfa yn lle mawnog o siglen, - cynefin y dylluan glustiog a'r cudyll bach yn prysur gilio ...

Eto o ran arwynebedd mae ffermydd defaid yr ucheldir yn defnyddio tros draean o dir Cymru.

Yngh ngalaeth A mae'r ser yn agos at ei gilydd ac felly mae disgleirdeb arwynebedd I y canol yn uchel.

Yr adeg honno ymestynnai o sir Benfro i rannau o siroedd Trefaldwyn a Henffordd, gan gynnwys o fewn ei ffiniau bron hanner arwynebedd Cymru.

Er iddo orchuddio tua dwy ran, dair o arwynebedd y byd, mae'r môr yn ddieithr i ni.

Er fy mod yn gyfarwydd a'r gair nithlen - nithlan i mi - am sach wedi ei rwygo yn agored i greu cynfas ddwywaith arwynebedd y sach gwreiddiol ni wyddwn mai'r ystyr wreiddiol oedd "cynfas o sachlian a ddefnyddid i greu gwynt ar y llawr dyrnu i wahanu'r us oddi wrth y grawn" a'r bathiad yn gwbl resymol o weld mai'r enw am "un yn gwyntyllio... ar y llawr dyrnu" oedd nithiwr a'r enw ar y weithred yn nithio.

Y priddoedd yma sydd bwysicaf yng Nghymru, o ran arwynebedd, a cheir hwy ar dir o uchder canolig.

Yn gyffredinol, gwella oedd arwynebedd y trac wrth ein bod yn mynd rhagom.

Yr oedd maint y blaten yn cael effaith ar ei thymheredd; po fwyaf oedd arwynebedd y blaten, mwyaf oll o wres a gollai wrth ei gweithio.