Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

asgell

asgell

Bydd Mark Jones yn chwaraei ail gêm ar yr asgell a Duncan Jones ei ail ar y pen tynn ar ôl i Chris Anthony anafui goes.

Oherwydd bod nifer o bobl ifanc asgell chwith wedi ymuno â Phlaid Cymru wedi Penyberth penderfynodd Saunders Lewis ymddiswyddo o'r llywyddiaeth am na fyddai Cymru yn derbyn arweinydd Pabyddol.

Yn awr, roedd hi'n cynrychioli etholaeth yn y wlad i'r Gorllewin o Vilnius, yn aelod annibynnol, asgell dde gyda llun John Major ar ei wal.

Mae'r symudiad yma yn esiampl pellach o ymgais llywodraeth asgell-dde y Partido Popular yn Sbaen i gynyddu tensiwn yng Ngwlad y Basg.

Mae Nick Walne o Gaerdydd yn di-sodli Matthew Robinson ar yr asgell dde.

Bydd Mark Jones yn chwarae'i ail gêm ar yr asgell a Duncan Jones ei ail ar y pen tynn ar ôl i Chris Anthony anafu'i goes.

Aeth fy nghyfaill, Rhodri, ar yr asgell iddynt.

Fel y dengys hanes.) Digon gan hynny yw i mi ddweud i'r sant ddinoethi ei fonau cil ym Mwlchderwin y pnawn hwnnw a brathu f'asgell.

Yn senedd Catalunya, Catalaneg mae pawb yn siarad, o'r asgell chwith i'r dde eithafol, a hon yw iaith gwleidyddiaeth y cenedlaeth­olwyr Catalanaidd a chenedlaeth­olwyr Sbaenig fel ei gilydd.

Bydd Chester Williams ar yr asgell chwith.

Bydd Shanklin, sy'n ganolwr fel arfer, ar yr asgell dde oherwydd bod Mark Jones wedi'i anafu.

Robert Howley, Scott Quinnell fel roeddwn i wedi disgwyl a Dafydd James, sydd wedi gwneud yn fawr o'i gyfle mâs yma ar yr asgell dde.

Emyr Lewis, mab Allan Lewis, fydd ar yr asgell.

Winston Churchill oedd cocyn hitio pawb wedi i streic y Cambrian ddarfod: 'Oedodd yn rhy hir cyn danfon y milwyr i fewn', meddai perchnogion y pyllau glo; 'buasai'n well iddo ddefnyddio'r fyddin ar bob adeg, yn hytrach na'r heddlu', honnodd ASau Torlaidd a Rhyddfrydwyr asgell-dde.

(Gyda llaw, os cofiaf yn iawn, dwy bunt dau swllt ac wyth geiniog ydoedd cyflog wythnosol dyn clirio'r eira oddi ar y ffordd y pryd hynny!) Sylwais y bore yma fod asgell-goch ymhlith yr adar oedd yn bwyta briwsion ar y lawnt.

Bydd Paul Jones yn cymryd lle Mark Jones ar yr asgell.

Y rheini oedd â daliadau gwleidyddol asgell chwith oedd y mwyafrif llethol yr effeithiwyd arnynt.

Haedda Ian Jones air o ganmoliaeth hefyd am ei redeg medrus ar yr asgell a'i barodrwydd i geisio sicrhau parhad symudiad.

Ond gydag amddiffyn fel Popescu, Filipescu a Petrescu sydd hefyd yn ymosod i lawr yr asgell ar yr ochr dde mi fydd hi'n anodd iawn i Loegr dorrir amddiffyn i lawr.

Mae dau newid arall ymhlith y chwaraewyr eraill - Craig Williams yn lle Gareth Thomas ar yr asgell ac Owain Williams yn lle Emyr Lewis yn safle'r wythwyr.

Mae Watkins wedi chwarae ar yr asgell y rhan fwya o'r tymor.

Rhediad hir crymaidd o ganol y maes i'r asgell dde gan y maswr bach o Lanelli (a roddodd amser inni gofio am Cliff Morgan a Phil Bennett, a diolch yr un pryd y bydd gennym ni faswr o'r iawn ryw unwaith yn rhagor cyn bo hir), a dau gais, y naill ar ôl camgymeriad dybryd gan Thorburn a James Reynolds, yr asgellwr chwith ifanc, yn eu ceisfa, a'r llall, a'r olaf, pan ddaliodd Simon Davies y bêl o gic gosb Stephens wrth y postyn chwith.