Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

baneri

baneri

Ac fe ddaeth y dydd pan godwyd baneri ar ben pob glofa, uwch y ddrifft hon, a'r pwll acw, ac fe dynnwyd lluniau'r glowyr buddugoliaethus, gwynder eu gwenau yn hollti'r du%wch a orchuddiai'u hwynebau, yn dathlu'r dydd pan ddaeth y cyfan oll yn eiddo i blant yr addewid.

Hwyrach na fyddai'r baneri'n dal i chwifio oni bai am y teyrngarwch personol i Fidel.

Golygfa fythgofiadwy gyda'r baneri yn chwifio yn nwylo'r plant bach.

Er bod yr harbwr yn llawn o longau masnach yn chwifio baneri morthwyl-a-chryman yr Undeb Sofietaidd, roedd America yn gwahardd unrhyw fasnach rhyngddi a Chuba, ac roedd yna brinder pob math o bethau.

Mecklenburg West Pomerania - ymosodiad ar faes gwersylla gan ddeg ar hugain o skinheads yn cario cyllyll a baneri Natsi%aidd.

Darlunia'r baneri y pethau mwya gwerthfawr i'r gwragedd a'u cre%odd.

Roedd perchnogion siopau wedi gosod baneri a rhubannau y tu allan i'w siopau ac yn benderfynol o wneud y gorau o'r digwyddiad.

Rhoes y gorau i arlunio confensiynol er mwyn datblygu ei dawn arbennig at greu baneri protest allan o ddefnydd lliwgar.

Mewn araith i wragedd y blaid gomiwnyddol, dywedodd hefyd fod Cuba wedi cyrraedd pinacl ei hanes a'i bod yn bryd penderfynu a ddylid tynnu'r baneri chwyldroadol i lawr.

Daeth i ffydd Gristnogol a theimlodd arweiniad i weithio dros heddwch drwy greu baneri ar gyfer gwahanol ymgyrchoedd.

Mae yma guro drymiau a chwifio baneri, a phlant a phensiynwyr am y gorau'n gwenu ar y camera.

Mae'r baneri yn dangos dawn artistig y gwragedd, eu hymrwymiad i heddwch, a'u hatgasedd tuag at ryfel.

Y porthladd yn llawn o gychod wedi eu haddurno a baneri ac wrth i'r orymdaith ddirwyn i ben llenwir yr awyr a swn byddarol MIG 16s yn hedfan heibio.

gorymdeithio ar y strydoedd, baneri coch yn chwifio a Leon Trotsky yn annog pobl i fod yn barod am chwyldro.

Gofynnwyd am awgrymiadau yngl^yn a lle i gadw'r baneri ac yn y blaen, a phenderfynwyd y dylai'r swyddogion wneud ymholiadau yng Nglynllifon ac Ysgol Dyffryn Nantlle.

Ei syniad oedd cael gwragedd ar draws y byd i greu baneri eu hunian ar y thema 'Y pethau na allwn ddioddef gweld eu dinistrio gan ryfel niwcliar'.