Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bar

bar

Ymhen rhyw bum munud, pwy ddaeth i mewn i'r bar, codi peint, a thynnu ei het, ond y plismon hwnnw.

Dod acw tua 11 y bore cyn mynd â fi i Karaoke bar enfawr yng nghanol dinas Yiynag.

Heb rybydd o gwbl, daeth fflach o olau disglair nes bron â dallu'r tri ohonyn nhw, a theimlodd Geraint y bar haearn yn dod yn rhydd yn ei ddwylo.

Mi ddylse fo wedi gwneud yn llawer iawn gwell yn ddiweddarach o ddeg llath ond fe drawodd o'r bêl ymhell dros y bar.

Clywed y môr yn ei herio ar y gwynt o'r bar a mynd yn bwt o gogydd deuddeg oed ar long hwyliau ei dad.

Yn ardal Dolgellau hefyd, mae yna gyffro wrth i bobol edrych yn fanwl ar bob wyneb dieithr rhag ofn i Richard Gere neu Sean Connery alw heibio'r National Milk Bar am baned rhwng ffilmio golygfeydd o'r epig Arthuraidd, First Knight.

Tra medrwch chi a fi fanejio'n go lew ar chwe bar o siocled yr wythnos y mae'r Siocaholics hyn yn dibynnu ar siocled am y pumed ran o'u calori%au.

PObol sy'n gaddo ar faes 'steddfod neu mewn bar.

Pan es lawr yn ôl i'r bar yr oedd fy ffrindiau i gyd eisiau gwybod lle 'roeddwn wedi bod.

Tawelwch sydd wedi bod ym Mhrydain ers i'r grwp ganslou taith Brydeinig llynedd, ac ers hynny, mae Cerys wedi wynebu beirniadaeth yn y wasg am ei sylwadau am gyffuriau, a chyhuddiadau o ymddygiad rhagrithiol - yn bloeddio canu am ba mor ddi-enaid yw bywyd Llundain, ond eton cael ei sbotion gadael y Met Bar bondigrybwyll gydag amrywiaeth o ser.

Codais beint o'r du, a phwy welwn yn eistedd ar stôl yng nghornel y bar ond gyrrwr y bws.

Bydd degau o grwpiau a djs yn ymddangos mewn o leiaf saith canolfan gan gynnwys Dempseys, Toucan Club, Queens, Vaults , Oz Bar, Sams Bar, Jumping Jacks a Clwb Ifor.

Roedd dau bar ifanc o Kloten yn y caban gyda'u plant, fodd bynnaf, dyrnaid o fyfyrwyr o Wlad Belg, a dim ceidwad.

Er i David Walsh arbed rhai ergydion yn gôl Wrecsam a Stuart Roberts yn taro'r bar roedd hi'n anodd i Abertawe o flaen torf oedd yn ddigon naturiol yn fach ac yn dawel.

Pobl dros 70 oed yn cofrestru am bensiwn, 5/- ( 25c ) i unigolyn a 7/6 (37c ) i bâr priod.

A'r Sul diwetha wrth iddo ddisgleirio eto - fel Cú Chulainn yn yr epig Táin Bó Chuailgne - yn Flanagan's Bar, yng Ngwlen, yr Almaen yr oeddwn.

Yna wrth ymlwybro at y bar wedyn dyma adnabod wyneb.

Ond mae'r cyfan, trwy ffilmio clyfar, yn digwydd rhwng y gwydrau ar poteli ar wyneb bar y mae cwsmeriaid yn yfed wrtho.

Wel, tebycach i karaoke bar a dweud y gwir.

Troes o'r bar ar ôl yr ymdrech dila honno i ddiwallu syched ei chymydog a chanfod un o griw bychan a safai yn ei hymyl yn codi'i lygaid mewn cyfarchiad wrth ei gweld.

Yn eu mysg gwelodd Jabas Dr Braithwaite a Sharon yn eistedd ar stoliau uchel wrth y bar.

yn ffodus roedd bar yn y stryd, a phenderfynodd hi gael cwpanaid o goffi a theisen.

Ac eto, ynghanol y sŵn, mae yntau'n cofio am y slasan oedd yn sefyll wrth y bar neu yn eistedd gyferbyn ag o yn y Clwb.

roedd debra wedi bod yn y clwb sawl gwaith gyda ffrindiau o sbaen, felly roedd hi'n nabod y gweinyddion oedd yn gweithio y tu ôl i'r bar ac yn yr ystafell fwyta.

Lloegr a sgoAodd gynta drwy Paul Manner ac wedyn llwyddodd eu chwaraewr canol cae dawnus Glen Hoddle, i daro'r postyn ddwy waith, a'r bar.

Ma' pawb yn trafod popeth wrth y bar 'na.

roedd yr haul yn uchel yn yr awyr ac roedd debra yn synnu bod y dyn yn darllen papur newydd mewn car poeth yn lle eistedd ar deras y bar fel y gwnâi hi.

Aeth at y bar.

Ar ei phen ei hun y gwnâi hynny am fod y Sirosis yn eithaf drwg ar ei gwr ar ôl gyrfa hir y tu ôl i'r bar.

Rhyw hanner dwsin oedd yn y bar yn sipian eu gin a'u tonics.

Gwell oedd ganddi lymeitian wrth y bar a tharo sgwrs efo teithwyr eraill.

yna cawson nhw cocktail wrth y bar.

Wel, doeddwn i ddim am eistedd yn y bws am ugain munud, ac felly es am beint i'r bar oedd â'i ddrws yn gyfleus iawn yn union gyferbyn â drws y bws.

Ni allai yn ei byw fod yn clywed ei sŵn, i'w tharfu; ni ddeuai chwythiad o wynt o gyfeiriad y bar i ddeffro'r cychod o'u trwmgwsg.

Yn y cyfamser daeth Pennaeth yr Heddlu a'i ferch i'r bar karaoke.