Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

barrug

barrug

Cyfarchiad y Diawl Cecfryn Ifans Un bore oer ym mis Rhagfyr, a'r barrug yn gen ar lafnau'r celyn gwyrdd a'r eiddew, deffrowyd Morfudd gan sn cnocio ffyrnig ar ddrws ei th.

Dangosaist artistri dy Air creadigol ym mhatrymau'r barrug ac yn rhyfeddod y bluen eira.

Eira a barrug trwy Chwefror, poeth trwy'r haf.

Glaw ddechrau Tachwedd - barrug dros wyliau'r Dolig.

Pan ddaw'r barrug cyntaf, a dail derw a ffawydd glan yr afon fel creision yd, a sgerbydau'r coed yn cyhoeddi cilio o'r haf a'r hydref - dyna pryd y bydd y ddau bysgodyn yma ar eu gorau.

Hen lanc yn byw ar ei ben ei hun mewn bwthyn ar gwr Coed y Mynydd ac yn dod a'i ddillad o'r siambar i'r llawr ar foreau barrug er mwyn cael sefyll o dan y golau trydan i wisgo amdano a'i deimlo 'yn torri'r ias yn gynddeiris'.

Taranau Ebrill yn newyddion da oherwydd dyna ddiwedd ar y barrug.

Bydd llwydrew a barrug yn dew iawn hyd at yr arfordir gyda'r tymhereddd cyn ised a dau, neu hyd yn oed dri, gradd o dan bwynt rhewi mewn ardaloedd cysgodol.

Disgleiriai'r barrug clir ar y coed a'r caeau ac yr oedd pob man yn ddistaw ar wahân i glip-glop y ceffylau.

Mae gwyddau Gyl Fartin yn broffwydi'r gaeaf (eu plu yn drwchus yn arwydd o aeaf caled.) Glaw canol Tachwedd, barrug trwm ganol Ionawr.

Chwefror heb wynt a barrug - blwyddyn lawog heb fawr o ffrwythau.

Yma mae gewin y rhew yn crafu'n genfigenllyd o dan gesail y barrug pan fyn yr eira