Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bartneriaeth

bartneriaeth

Sylw Carole Rosen, Is Lywydd Arlwy Deuluol HBO (Home Box Office), oedd, "Dyma'r wythfed Primetime Emmy i'w hennill gan y bartneriaeth hon rhwng Cymru ac UDA o fewn saith mlynedd - gorchest ryfeddol.

Yn wir, mae'n bartneriaeth glos iawn gan y treiddia'r ffwng i gelloedd y gwreiddyn a chydfyw am oes â'r planhigyn.

Rhannodd y ddau bartneriaeth enfawr o 250 am y chweched wiced.

Y mae'r Pwyllgor am weld cryfhau'r bartneriaeth honno yn y dyfodol, nid ei dileu.

yn bersonol byddwn i wedi mynd am bartneriaeth rhwng robert jones ac aled williams.

Tanlinellwyd yr angen i sicrhau partneriaeth weithredol rhwng y prif gyfranwyr, gan gydnabod rôl allweddol y Bwrdd wrth ddatblygu'r bartneriaeth honno.

eu lle yn y bartneriaeth rhwng y cartref a'r ysgol

Rhoddir pwyslais ar bartneriaeth rhwng yr holl gyrff (ysgolion, AALl, awdurdodau iechyd dosbarth, adrannau gwasanaethau cymdeithasol, cyrff gwirfoddol ac, wrth gwrs, rhieni).

I'r ddeuddyn hynny y cyfrennid iddynt ddawn Duw y rhoddwyd yn llawn y fraint o fwynhau ' oes winwydd mewn gras union'.Er cryfed ydoedd yr elfen dylwythol ac er mor anodd ydoedd ymwrthod ag awdurdod y tad dehonglid yr ystad briodasol yn bartneriaeth Gristnogol, a phywsleisid yr angen am undod o fewn y briodas honno a allai adlewyrchu undod y wladwriaeth dan y Goron.

Mae Craig White 89 heb fod mâs a rhannodd e a Thorpe bartneriaeth o 166 am y chweched wiced.

Trefnydd Lleoliadau Athrawon lleol neu'r Bartneriaeth Addysg Busnes am ragor o wybodaeth.

Mae xénos yn bartneriaeth rhwng y partneriaid Cyswllt Busnes, Awdurdod Datblygu Cymru, y Swyddfa Gymreig a CBI Cymru gyda chefnogaeth gan y Gronfa Ddatblygu Ewropeaidd.

O'r diwedd dedfrydwyd Sidley i ddeng mlynedd o garchar, gan roi terfyn ar y bartneriaeth rhyngddo a Harrison.

Y mae eisiau cydnabod mai menter ar y cyd yw addysg plentyn meithrin ac y gall ansawdd y berthynas sy'n cael ei greu rhwng rhieni a'r athrawon/gweinyddesau meithrin yn yr ysgol fod yn sylfaen i bartneriaeth bwysig ac yn fantais i'r ysgol, y rhieni, ac yn bwysicaf oll, i'r plentyn.

Gall y bartneriaeth addysg busnes ddarparu canllawiau i gefnogi lleoliadau mewn addysg.

Bydd yn ail-gydio yn ei bartneriaeth â Paul Jewell ai is-reolwr efo Cymru, Peter Shreeves.

Penderfynodd Steffan sefydlu bragdy yng Nghwmderi er mwyn cael achos i aros yn y pentre ac yn wreiddiol 'roedd am fynd i bartneriaeth gyda Reg - yna daeth Reg i wybod am berthynas gudd Steffan a Rhian a thynnodd allan o'r fenter.

Blodeuodd y bartneriaeth am bum mlynedd, nes i'r ddau wahanu wedi ffraeo'n chwerw iawn.