Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

basgeg

basgeg

Hyd yn oed â chadernid statws iaith swyddogol y tu cefn iddi, a dros ddeugain y cant o'r aelodau yn siaradwyr Basgeg, nid yw'r canran hwn yn cael ei hadlewyrchu yn y defnydd o'r iaith Fasgeg yn y siambr a'r pwyllgorau.

Mae'r ddeddf yn cydnabod Basgeg fel priod iaith Gwlad y Basg, yn rhoi statws swyddogol i'r iaith ynghyd â Sbaeneg ac yn datgan nad oes modd gwahaniaethu ar sail iaith.

Nod Kontseilua yw hybu'r broses o normaleiddio'r iaith Basgeg.

Ar Ddydd San Steffan 1998 fe drefnodd Kontseilua raliau enfawr 'Bai Euskarari' (Ie i'r Basgeg) gyda 100,000 o bobl yn cymryd rhan.

Hefyd, ychydig o draddodiad o ddefnyddio Basgeg mewn bywyd cyhoeddus oedd pan sefydlwyd y Senedd.

Mae'n gweithredu fel cydlynydd ar ran yr holl fudiadau sy'n gweithio ar ran y Basgeg.

Fe fydd cyhoeddiadau swyddogol y Senedd yn ddwyieithog, fe gyhoeddir testun y Bwletin Swyddogol (yr 'Hansard') mewn Basgeg a Sbaeneg, ac fe fydd y ddwy iaith yn cael eu hystyried yn wreiddiol.

Bu'n olygydd cylchgrawn gwyddonol Basgeg ac yn gyd - lynydd Gwyddoniadur Technegol Basgeg.

Mae Statud Awtonomi Gwlad y Basg a'r ddeddf iaith yn nodi mai Basgeg yw iaith naturiol Gwlad y Basg; ac mai ieithoedd swyddogol Gwlad y Basg, yw Basgeg a Sbaeneg.

Ar y dechrau un, roedd nifer o aelodau a oedd yn wrthwynebus i'r iaith yn codi helynt fod y cyfieithu ddim yn gywir er mwyn tanseilio defnyddio Basgeg yn Senedd.

Dywedodd Branwen Niclas, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, 'Bydd hwn yn gyfarfod hanesyddol ac mae'r Gymdeithas yn ei drefnu er mwyn dysgu am sefyllfa'r Basgeg yng Ngwlad y Basg.

Yn Senedd Gwlad y Basg, mae saith-deg-pump o aelodau, a 42% ohonynt yn gallu siarad Basgeg.

O'r 32 aelod yna, mae yna bedwar o'r rheiny sydd erioed wedi siarad Basgeg yn y Senedd, ac mae'r 28 arall yn ei defnyddio i raddau amrywiol.

Yn y Senedd, mae'r rheoliadau yn nodi mai ieithoedd swyddogol Senedd Gwlad y Basg yw Basgeg a Sbaeneg ac y gellir defnyddio'r ddwy iaith fel ei gilydd.

Mae hefyd yn un o sylfaenwyr y papur newydd dyddiol Basgeg EGUNKARIA.